Νέο ρεκόρ για τον λογαριασμό ΑΠΕ της Γερμανίας

Συνεχίζει να σπάει το ρεκόρ του, αναφορικά με το ύψος του πλεονάσματος που σημειώνει κάθε μήνα, ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ της Γερμανίας (εισφορά EEG). Αυτή τη φορά το σωρευτικό πλεόνασμα του λογαριασμού έφτασε τα 5,06 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, έναντι 4,08 δισ. το μήνα Μάρτιο. Όπως σημειώνει το Photon, μόνο για το μήνα Απρίλιο τα έσοδα του λογαριασμού ανήλθαν στα 2,11 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1,94 εκατ. προήλθαν από τις πληρωμές της εισφοράς EEG, ενώ τα 157 εκατ. από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν οι ΑΠΕ.

Απάντηση