Νέο ”εξοικονομώ”: 6 προβλήματα προς λύση & 8 προτάσεις

Προτάσεις για το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” απέστειλε ο ΠΣΔΜ-Η Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προς το ΤΕΕ, τον ΠΣΔΜ-Η, και τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Λαφαζάνη, συμπεριλαμβάνοντας και επιστολή διαμαρτυρίας, καθώς στη διαβούλευση που πραγματοποιείται για το νέο πρόγραμμα, τόσο ο Σύλλογος, όσο και το Τεχνικό Επιμελητήριο – ο θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας – δεν έχουν καλεστεί να συμμετάσχουν.
Δείτε την επιστολή παρακάτω:
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ», ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2012/27/77 & 2010/31/ΕΕ
ΣΧΕΤ: Το με Α.Π. 2414/320 Α1/046 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Κύριοι,
Από το επισυναπτόμενο σχετικό, ενημερωθήκαμε για τις προθέσεις τις νέας κυβέρνησης επί του θέματος.
Χαιρετίζουμε λοιπόν τις προθέσεις τις νέας κυβέρνησης, να εντάξει στις προτεραιότητες της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και την ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Από την άλλη όμως ενημερωνόμαστε ότι η πρόθεση είναι η έναρξη ενός νέου Προγράμματος, αντίστοιχο με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες σε συνεργασία και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς ( ΥΠΑΠΕΝ, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρείες κτλ.) χωρίς να αναφέρονται ως εμπλεκόμενοι φορείς το ΤΕΕ ή κάποιοι Επιστημονικοί Σύλλογοι, και χωρίς να υπάρχει σχετικό θέμα σε δημόσια διαβούλευση.
Ακόμη σας ενημερώνουμε ότι για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και 2010/31/ΕΕ έχει ολοκληρωθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση:
2010/31/ΕΕ, ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο με το ΦΕΚ 42/Α/19-02-2013 Νόμος 4122/2013
2012/27/ΕΕ, εκκρεμεί η ενσωμάτωση, η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την 26-09-2014.
Σαν Επιστημονικός Σύλλογος, και σαν μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, διαμαρτυρόμαστε για την νέα αυτή πρακτική της κυβέρνησης να σχεδιάζει τόσο σημαντικές δράσεις για αναπτυξιακή πορεία της χώρας, για την ενεργειακή θωράκισή της, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις θέσεις και τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Επιστημονικού μας Συλλόγου.
Σας καλούμε, λοιπόν, σε αυτήν την διαβούλευση να καλέσετε και να λάβετε υπόψιν τις θέσεις και τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου – ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας – και του Επιστημονικού μας Συλλόγου.
Τέλος σας επισυνάπτουμε, ομόφωνη απόφαση της ΔΕ του Τμήματός μας που αφορά τις προτάσεις μας για το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.
Προτάσεις του ΠΣΔΜ-Η Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»
Κύριοι,
Ξεκινώντας να μιλάμε για προτάσεις επί του νέου προγράμματος, ίσως θα έπρεπε να είχαμε στην διάθεσή μας, τον ποσοτικό και οικονομικό απολογισμό του πρώτου προγράμματος.
Νομίζω θα έπρεπε να γνωρίζουμε -πριν οδηγηθούμε σε συμπεράσματα – τα παρακάτω :
Εξοικονόμηση ενέργειας και CO2 που επιτεύχθηκε βάσει ΠΕΑ συνολικά ανά Περιφέρεια και Πανελλαδικά, αλλά και ανά κατηγορία ενεργειακής κλάσης
Πόσα μ2 κουφωμάτων, μόνωσης, σκιάστρων, κτλ τοποθετήθηκαν πανελλαδικά
Ποιο το πραγματικό κόστος; Πως “χωρίστηκε” ο Π/Υ του προγράμματος ανά δραστηριότητα;(Ποιο το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων, των μονώσεων, των κουφωμάτων, κοκ. )
Ποιας ενεργειακής κλάσης σπίτια εκμεταλλεύτηκαν το πρόγραμμα και πόσα ανά κατηγορία.
Ποια η απορρόφηση ανά περιφέρεια, ανά τρίμηνο.
Παρόλα αυτά θα παραθέσουμε τις προτάσεις μας, που προκύπτουν από προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί, από την εμπειρία Μελών του Συλλόγου μας.
Τα κύρια προβλήματα που εντοπίσαμε από την ενασχόλησή μας με το πρόγραμμα ήταν τα ακόλουθα:
Μεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία υπαγωγής
Μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές (είτε προκαταβολής είτε εξόφλησης)
Αδυναμία ένταξης στο πρόγραμμα οικονομικά ασθενέστερων πολιτών (μη έκδοση πιστοληπτικής ικανότητας λόγω χαμηλού εισοδήματος)
Αδυναμία ένταξης στο πρόγραμμα οικονομικά ασθενέστερων πολιτών (μη έκδοση πιστοληπτικής ικανότητας λόγω υπερβολικού δανεισμού)
Αδυναμία ένταξης στο πρόγραμμα οικονομικά ασθενέστερων πολιτών (μη έκδοση πιστοληπτικής ικανότητας λόγω κακού ιστορικού (Τειρεσίας, καθυστέρηση αποπληρωμής δανείων/καρτών,)
Μη δίκαιη κατανομή επιδότησης στις περιπτώσεις οριακού εισοδήματος (.π.χ. κάποιος με οικ. εισόδημα 20.100€, για μόλις 100€ «πέφτει» στην κατηγορία επιδότησης του 35%)
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να συμπεριλάβετε στο νέο πρόγραμμα τις παρακάτω προτάσεις μας, ώστε κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν τα παραπάνω προβλήματα:
Σε σχέδιο νόμου, να προβλέπεται η εξόφληση των κατασκευαστών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της βεβαίωσης υλοποίησης του κάθε έργου και αύξηση της προκαταβολής στο 50%
Να γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ φάση, από ειδικό μητρώο αξιολογητών στα πρότυπα του μητρώου αξιολογητών ΕΣΠΑ(ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, εκπαίδευση αξιολογητών, π.χ. με 30€ κόστος αξιολόγησης). Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να ελέγχουν μόνο την πιστοληπτική ικανότητα.
Η έγκριση ή η απόρριψη της πρότασης από το ΕΤΕΑΝ να γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ αξιολογητή, κατασκευαστή και επιθεωρητή για το ίδιο έργο.
Οι αξιολογητές των προτάσεων υπαγωγής να ελέγχουν επ’ αμοιβής το 20% των έργων που κατασκευάζονται.
Να επιδοτούνται στο 100% της αξίας του έργου πολίτες οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμοι (κάτω από το όριο της φτώχειας) ή έχουν έλλειψη πιστοληπτικής ικανότητας λόγω της οικονομικής κρίσης
Να δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα, αλλά έχουν στην διάθεσή τους το ποσό της ιδίας συμμετοχής, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό της ιδίας συμμετοχής.
Να αλλάξει η κλιμάκωση των ποσοστών επιδότησης, ανάλογα με το εισόδημα. Παράδειγμα:
α/α Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Ποσοστό Επιδότησης
1 <8.000€ <12.000€ 100%
2 8.000€<Α.Ε.<12.000€ 12.000€<Ο.Ε.<18.000€ 80%
3 12.000€<Α.Ε.<15.000€ 18.000€<Ο.Ε.<23.000€ 70%
4 15.000€<Α.Ε.<20.000€ 23.000€<Ο.Ε.<30.000€ 60%
5 20.000€<Α.Ε.<25.000€ 30.000€<Ο.Ε.<37.000€ 50%
6 25.000€<Α.Ε.<30.000€ 37.000€<Ο.Ε.<45.000€ 40%
7 30.000€<Α.Ε. 45.000€<Α.Ε. 30%
Για την ΔΕ του ΠΣΔΜ-Η Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Απάντηση