Νέο έργο EPC για τη ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η τουρκική θυγατρική της, Power Projects Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Power Projects Limited), σε κοινοπραξία με την General Electric, προχώρησε στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa).

Πρόκειται για το πέμπτο μεγάλο έργο που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη στις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου έργου είναι τα ακόλουθα:

1. Αναθέτων Φορέας Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa). Η SPE ανήκει στον Όμιλο Sonelgaz, το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλγερίας.

2. Περιγραφή Έργου Το έργο αφορά σε μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία οκτώ (8) κινητών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο και συνολική ισχύ 179,72 MW σε τοπικές συνθήκες, που θα εγκατασταθούν σε τρεις (3) τοποθεσίες στην Αλγερία.

3. Αξία Έργου Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι $66.085.842.

4. Χρονοδιάγραμμα Έργου Το έργο θα υλοποιηθεί με διαδικασία ταχεία εκτέλεσης (fast-track), με στόχο την έναρξη εμπορικής λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η ΜΕΤΚΑ κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή έργων EPC στον τομέα των εξειδικευμένων ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας, αναλαμβάνοντας το πλήρες φάσμα από τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή έως την ολοκλήρωση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metka.com.

Απάντηση