Νέοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε Δράση

Το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συνεργάζεται με το 2ο Λύκειο Γουβών στο έργο «Νέοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε Δράση». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2ου Λυκείου Γουβών υλοποιείται για δεύτερη φορά και περιλαμβάνει πρότυπες δραστηριότητες για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι. Οι μαθητές με την συνεργασία εθελοντών μετατρέπονται σε «ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων» και υλοποιούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενημερώνονται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και για τη αλλαγή του κλίματος.
Το πρόγραμμα αυτό έχει βραβευτεί από το Δήμο Χερσονήσου και έχει περιληφθεί ως καλή πρακτική στα ευρωπαϊκά προγράμματα MED “MEDEEA” και “Covenant Capacity” του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης έχει προταθεί ως υποψήφιο για το βραβείο “Roger Leron” της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Οργανισμών.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών και μαθητών με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό με την υποστήριξη της Δρ. Μ. Συμεωνίδου εκπαιδεύτριας του Ενεργειακού Κέντρου. Στο πλαίσιο επίσκεψης στελεχών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ενεργειακού Κέντρου, ο υπεύθυνος καθηγητής κ. Πυνιρτζής και οι μαθητές έκαναν παρουσίαση των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων,
και των πρώτων αποτελεσμάτων από έρευνα 250 σχετικών ερωτηματολογίων σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Παράλληλα συζήτησαν με τον Διευθυντή του ΠΤΑ Κρήτης Ν. Ζωγραφάκη και το στέλεχος του ΠΤΑ Γ. Παντελάκη την εξέλιξη του προγράμματος που θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου και η παρουσίαση του θα γίνει στην Περιφέρεια Κρήτης όπου θα βραβευτούν από τις Περιφερειακές Αρχές, οι μαθητές, οι εθελοντές και οι εκπαιδευτικοί.

Απάντηση