Νέες πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ – Εξοφλήθηκε το 86% της παραγωγής του Σεπτεμβρίου

καθαρή ενέργεια

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων παραγωγής Σεπτεμβρίου 2015 με νέες εντολές που έδωσε ο ΛΑΓΗΕ σήμερα στις Τράπεζες.

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 23.283,06 ευρώ, οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 86% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο.

Απάντηση