Νέα σήτα Light by ETEM

Ένα νέο σύστημα για κατασκευή ανεξάρτητης συρόμενης σήτας από την ΕΤΕΜ είναι πλέον γεγονός. Λόγω σχεδιασμού μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις σειρές μας είτε πρόκειται για καινούρια κατασκευή είτε για ήδη υπάρχουσα.

Τυπολογίες:
• Μονόφυλλη για χωνευτό
• Δίφυλλη φιλητή – αντικριστή για δίφυλλο χωνευτό
• Μονόφυλλη για επάλληλο κούφωμα
• Δίφυλλη φιλητή για επάλληλο τετράφυλλο κούφωμα

Πλεονεκτήματα:
• Το φύλλο της σήτας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο ώστε να μην προκαλείται «κοιλιά» σε μεγάλα ανοίγματα (πλάτος 70mm)
• Έχει ιδανικό βάρος σε σχέση με το πλάτος της.
• Λόγω σχεδιασμού των προφίλ δεν απαιτούνται κατεργασίες για τοποθέτηση χούφτας για τη χρήση της σήτας
• Οι οδηγοί συνδέονται με διαιρούμενη γωνία σύνδεσης
• Η κατεργασία διάτρησης φύλλου σήτας και οδηγού γίνονται με το πρεσάκι του συστήματος ΕΤΕΜ Ε36

Απάντηση