Νέα μέλη ΕΕΑ

Κατά την 28η τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου οι εταιρείες ALFA PRESS A.B.E.E. και ALUMIL ALBANIA Sh.p.k. έγιναν νέα μέλη της ΕΕΑ.

Οι εταιρείες είναι διελάσεις ενώ διαθέτουν και γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής.

Απάντηση