Νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά μεγάλων φωτοβολταικών έργων

Η METKA Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ίδρυση της νέας θυγατρικής εταιρείας METKAEGN, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης με τον Όμιλο ΕΓΝΑΤΙΑ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της,αλλά και την τοποθέτησή της στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ηλιακής ενέργειας.

Η συμμετοχή της METKA στην κοινή εταιρεία ανέρχεται σε 50,1% και τα οικονομικά αποτελέσματα της METKA EGN θα είναι πλήρως ενοποιημένα.

Μέσω του κοινού αυτού εγχειρήματος, η νεοϊδρυθείσα εταιρεία METKAEGN θα συνδυάσει την εμπειρία της ΕΓΝΑΤΙΑστα έργα EPC ηλιακών φωτοβολταϊκών τεχνολογιών (solar PV)και την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων,με την τεχνογνωσία για το σύνολο του ενεργειακού κλάδου, τη γεωγραφική παρουσία και την οργανωτική ισχύ της ΜΕΤΚΑ, ώστε να αποκτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των φωτοβολταϊκών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η METKA EGN θα επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση σημαντικών διεθνών πελατών, κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής. 100% θυγατρικές της METKA EGN έχουν ιδρυθεί στο Ην. Βασίλειο και την Κύπρο, ενώ,εντός του 2015, αναμένεται περαιτέρω επέκταση σε βασικές αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής.

Με βάση τα ήδη ολοκληρωμένα έργακαι τηνπροοπτικήνέων έργων, εκτιμάται ότι η METKA EGN θα έχει στο χαρτοφυλάκιό της έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μέχρι και 500 MW εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Η πρώτη κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων της νέας, πολλά υποσχόμενης θυγατρικής θα ενοποιηθεί στα αποτελέσματα του Ομίλου ΜΕΤΚΑ για το έτος 2015.

Απάντηση