Με φωτοβολταϊκά συστήματα τα κτήρια της Ελληνικής Τράπεζας

Φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί στα κτήρια Διοίκησης και Αθαλάσσας στη Λευκωσία, στο κτήριο της Γλάδστωνος και στο κατάστημα της οδού Πάφου στη Λεμεσό. Η δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ήταν αποτέλεσμα τεχνοοικονομικών μελετών σε κάθε κτήριο.
Το όλο εγχείρημα υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση του Σχεδίου Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρισμού από Φωτοβολταϊκά, όπως εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).
Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στις 64.000 KWh, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 48.000 Kg ανά έτος. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συνιστά σημαντικό πυλώνα της Ενεργειακής Πολιτικής, την οποία εφαρμόζει η Ελληνική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια.
Συνεχίζοντας την προσπάθεια για αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η Τράπεζα θα προχωρήσει σύντομα σε δεύτερο κύκλο μελετών, με στόχο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σε άλλα κτήρια και καταστήματά της. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λόγω συστημάτων αναμένεται να είναι πέραν των 100.000 KW, με το τελικό μέγεθος να καθορίζεται μετά από την εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Ελληνική Τράπεζα πιστοποιήθηκε με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001 για τα ζητήματα Ενεργειακής Διαχείρισης. Αυτή η πιστοποίηση, δεσμεύει τον Όμιλο αλλά και τον βοηθά ταυτόχρονα να βελτιώνει διαρκώς την επίδοσή του τόσο στα θέματα ενέργειας όσο και στο ανθρακικό του αποτύπωμα, στοχεύοντας σε λιγότερους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα.
Τόσο η πιστοποίηση με το Διεθνές Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 όσο και η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτήρια του Ομίλου, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια σημαντικότατη επιτυχία για τον Όμιλο, στην προσπάθεια του να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει στο ανθρώπινο του δυναμικό κουλτούρα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Απάντηση