ΜΕΤΚΑ: Νέο ενεργειακό έργο στην Αλγερία

Την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa), σε κοινοπραξία με την General Electric, ανακοίνωσε η Μέτκα.

Πρόκειται για το τέταρτο μεγάλο έργο που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη στις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου έργου είναι τα ακόλουθα:

1. Αναθέτων Φορέας Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa). Η SPE ανήκει στον Όμιλο Sonelgaz, το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλγερίας.

2. Ανάδοχος Κοινοπραξία General Electric – METKA Α.Ε.

3. Τοποθεσία Έργου Hassi R’mel, (Wilaya de Laghouat) Αλγερία

4. Περιγραφή Έργου Το έργο αφορά σε μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοικτού κύκλου, με τρεις αεριοστρόβιλους και καύσιμο φυσικό αέριο και diesel (dual fuel), συνολικής ισχύος 590,726 MW σε τοπικές συνθήκες.

5. Αξία Έργου Η συνολική αξία του συμβολαίου για τη κοινοπραξία είναι € 348.717.350 συν DZD 2.587.539.691 (περίπου € 372 εκατ. συνολικά), με το μερίδιο της ΜΕΤΚΑ στα 47% επί του συνόλου.

6. Χρονοδιάγραμμα Έργου Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 16,5 μήνες.

Η ΜΕΤΚΑ κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή έργων EPC στον τομέα των εξειδικευμένων ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας, αναλαμβάνοντας το πλήρες φάσμα από τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή έως την ολοκλήρωση του έργου. Στην παρούσα φάση, εκτελεί ταυτόχρονα έργα που ξεπερνούν τα 6.000MW συνολικής παραγόμενης ισχύος σε 6 διαφορετικές χώρες (Αλγερία, Συρία, Ιράκ, Ιορδανία, Τουρκία και Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metka.com.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση