Μειώνει τις ταρίφες των ΑΠΕ η Ουκρανία

Το ενδεχόμενο να μειώσει τις υφιστάμενες ταρίφες στα φ/β και τις υπόλοιπες ΑΠΕ εξετάζει το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία εφαρμόζει δύο διαφορετικές ταρίφες στα φ/β. Η πρώτη ταρίφα εφαρμόζεται σε μονάδες που έχουν κατασκευάστηκαν την 1η Απριλίου του 2013 και επιδοτούνται με 0,46 ευρώ την κιλοβατώρα και η δεύτερη ταρίφα αφορά μονάδες που κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα και επιδοτούνται με 0,339 ευρώ την κιλοβατώρα.

Σύμφωνα με τα σχέδια του ουκρανικού Κοινοβουλίου, οι ταρίφες ενδέχεται να μειωθούν στα 0,235 ευρώ την κιλοβατώρα και θα αφορά μόνον τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάστηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2014. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση της ταρίφας για φ/β ισχύος άνω των 10 MW.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η μείωση των τιμολογίων δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των μονάδων ΑΠΕ, καθώς τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή νέων φ/β εγκαταστάσεων ηλιακής στην Ουκρανία έχουν μειωθεί σημαντικά.

Τοπικοί αναλυτές του φ/β κλάδου επικρίνουν τα σχέδια που προωθεί η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η μείωση στις ταρίφες παραβιάζει τους κανόνες περί προστασίας των ξένων επενδύσεων στην Ουκρανία.

Απάντηση