Μείωση 60,4% στην οικοδομική δραστηριότητα

Τον κατήφορο έχει πάρει η οικοδομική δραστηριότητα. «Αιμορραγεί» ο τομέας της οικοδομής, καθώς ο όγκος της ιδιωτικής δραστηριότητας συρρικνώθηκε το Σεπτέμβριο κατά 46,6%, ενώ η μείωση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν προοιωνίζεται συνέχιση της «κατρακύλας». Μείωση κατά 60,4% στο αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 56,2% στην επιφάνεια και κατά 47,1% στον όγκο παρουσίασε η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική – δημόσια) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.449 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 286,3 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.267,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.438 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 280,5 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.245,6 χιλιάδες κ.μ. όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 60,6 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 55,9% στην επιφάνεια και κατά 46,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας το Σεπτέμβριο του 2012, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,8 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 22,2 χιλιάδες κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το Σεπτέμβριο του 2012, είναι 1,8%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2011 έως το Σεπτέμβριο του 2012, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδο- μικής Δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 27.249 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.887,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18.898,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 31,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,6% στην επιφάνεια και κατά 31,8 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2010- Σεπτεμβρίου 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 31,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,3% στην επιφάνεια και κατά 32,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντί- στοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2010-Σεπτεμβρίου 2011. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριό- τητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,0%. Τέλος, το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 31,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,3% στην επιφάνεια και κατά 24,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 32,1% στον αριθμό των οικοδο- μικών αδειών, κατά 27,9% στην επιφάνεια και κατά 26,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011.

Απάντηση