Μέσω ΑΠΕ το 85% της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία, ως το 2030

Η Βρετανία μπορεί να παράγει το 85% της ενέργειάς της μέσω ΑΠΕ, ως το 2030,υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές τόσο στο κομμάτι της παραγωγής, όσο και της χρήσης ενέργειας, αναφέρει πρόσφατη μελέτη της Greenpeace. Η νέα μελέτη της ΜΚΟ προσπαθεί να αντικρούσει το επιχείρημα ότι μόνο τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια μπορούν να κρατήσουν τα φώτα ανοικτά τις επόμενες δεκαετίες. Αναλυτικότερα, η Greenpeace προβλέπει ότι τα αιολικά από τα 13 GW που είναι σήμερα –ενέργεια αρκετή για να τροφοδοτήσει περίπου 10 εκατ. σπίτια- ως το 2030 θα φτάσουν τα 77 GW, με τα φωτοβολταϊκά να ακολουθούν στα 28 GW, έναντι των 5 GW. Ωστόσο τονίζεται ότι η άνοδος των ΑΠΕ θα πρέπει να συνοδεύεται και της ζήτησης για οικιακή θέρμανση κατά 60%, που αυτό θα επιτευχθεί είτε μέσω προγραμμάτων θερμομόνωσης κατοικιών είτε μέσω άλλων πρωτοβουλιών.

Απάντηση