Κλησιάρης Παναγιώτης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με κουφώματα αλουμινίου»

Κλησιάρης Παναγιώτης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με κουφώματα αλουμινίου»

Τα κτήρια είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη καθώς καταναλώνουν το 40% της ενέργειας και παράγουν το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Η ενίσχυση της ενεργειακής τους απόδοσης θα μειώσει τις εκπομπές, θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, θα κάνει τους ανθρώπους λιγότερο ευάλωτους έναντι των τιμών της ενέργειας και θα στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ (ΕΠΕΑ) είναι ένα σύστημα που απαιτεί την ανακαίνιση των κτηρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, συγκεκριμένα δε των κτηρίων με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Η ή Ζ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά αποτελέσματα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών κατατάσσεται στην Ε-Η (62,25%), το 28.79% στην Γ-Δ και μόλις το 5.96% στην Α-Β ενώ οι μονοκατοικίες είναι πιο ενεργοβόρες έναντι των διαμερισμάτων.

Κλησιάρης Παναγιώτης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με κουφώματα αλουμινίου»

Η αναθεωρημένη οδηγία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει ένα κτηριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών και πλήρως απανθρακοποιημένο έως το 2050.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα αυξήσουν το ποσοστό ανακαινίσεων, ιδίως των κτηρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, σε κάθε κράτος μέλος και θα εκσυγχρονίσει το κτηριακό απόθεμα, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό και προσβάσιμο.

Οι ενεργειακές ανακαινίσεις αποσβένονται σε βάθος χρόνου, χάρη στην εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας, η οποία κατά κανόνα αποτελεί πολλαπλάσιο της επένδυσης που απαιτείται για την αναβάθμιση των επιδόσεων ενός κτηρίου.

Ωστόσο, επί του παρόντος, συχνά δεν πραγματοποιούνται ενεργειακές ανακαινίσεις εξαιτίας ποικίλων αρχικών εμποδίων. Αυτό μπορεί να εκθέσει τους ιδιοκτήτες κατοικιών και τους ενοικιαστές σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος και να τους καταστήσει πιο ευάλωτους σε αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Πρόκειται ιδιαίτερα για την περίπτωση ατόμων που ζουν στα κτήρια με τις χειρότερες επιδόσεις, τα οποία συχνά είναι και τα άτομα που διαθέτουν λιγότερα κεφάλαια για να προβούν σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

Η έλλειψη χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανακαίνιση κτηρίων ενώ από το 2030, όλα τα νέα κτήρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές και για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα ταχύτερης δράσης στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτήρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Το «Εξοικονομώ» ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα επιδοτήσεων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών εντάχθηκε και επίσημα στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο η κυβέρνηση δίνει μεγάλη βαρύτητα θέτοντάς το στην «πρώτη γραμμή» των (πέντε) προγραμμάτων που θα «τρέξουν» πρώτα μέσω του Ελλάδα 2.0, με γνώμονα να υπάρξουν άμεσα μεγάλες απορροφήσεις, αλλά και μεγάλη επίδραση στην οικονομία.

Όπως είναι γνωστό, η δράση αφορά στην βελτιστοποίηση του λειτουργικού ενεργειακού προφίλ των κτηρίων κατοικιών χρηματοδοτώντας ανακαινίσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και θα υλοποιηθεί σε 2 κύκλους (2021 και 2022).

Κλησιάρης Παναγιώτης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με κουφώματα αλουμινίου»

Παράλληλα, σε αυτό θα ενταχθούν και παρεμβάσεις που αφορούν στο πρόγραμμα του 2020 (το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020) αλλά θα αφορούν μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες.

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» έχουν καθιερωθεί να «τρέχουν» σε ετήσια βάση και μετά την ολοκλήρωση του «Εξοικονομώ 2021» αναμένεται και νέο «Εξοικονομώ», το οποίο θα τρέξει από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα επερχόμενα προγράμματα θα έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις ενώ ο τρόπος χρηματοδότησης θα επιστρέψει σε πόρους του ΕΣΠΑ πάνω στη διετία. Σκοπός του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να αναβαθμιστούν για πρώτη φορά περί τις 50.000 κατοικίες με μια πιο δίκαιη διαδικασία, και για αυτόν το λόγο, θεσπίστηκαν ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι σημαντικότερες αλλαγές, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, αφορούν στην κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας, στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων.

Ως σημαντικότερο κριτήριο για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.

Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

Μία από τις παρεμβάσεις που δίνουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας είναι αυτή της αντικατάστασης των κουφωμάτων με νέα καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Ευνοείται με καλύτερη χρηματοδότηση η χρήση κουφωμάτων με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 2W/m2Κ.

Επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι είναι πως με την επιλογή κουφωμάτων αλουμινίου ο προϋπολογισμός, κατά την μοριοδότηση, υπολογίζεται μειωμένος κατά 60% για τη συγκεκριμένη δαπάνη αυξάνοντας τη μοριοδότηση της κάθε αίτησης κατά 3 τουλάχιστον μόρια έναντι επιλογής ανταγωνιστικών υλικών.

EXALCO ECONOMY

Η EXALCO Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα, με έδρα την Λάρισα, παράγει και εμπορεύεται καινοτόμα συστήματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αισθητικής, από το 1973, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες.

Η ανάγκη για ενεργειακή θωράκιση των κατοικιών έχει γίνει πλέον επιτακτική. Η αντικατάσταση κουφωμάτων είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ».

Η EXALCO, με υπευθυνότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιούργησε την κορυφαία σειρά EXALCO ECONOMY. Σχεδιάζοντας τις ιδανικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλειας και αντοχής στο χρόνο, διαθέτει εξειδικευμένα προϊόντα με θερμομονωτικά συστήματα, ανοιγόμενα, συρόμενα, πόρτες εισόδου και συστήματα σκίασης, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του «Νέο Εξοικονομώ» και φέρουν πιστοποιήσεις για τις κορυφαίες τους προδιαγραφές.

Κλησιάρης Παναγιώτης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με κουφώματα αλουμινίου»

Τα συστήματα EXALCO ECONOMΥ, χάρη στο σύστημα θερμοδιακοπής που διαθέτουν, μειώνουν τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης και εξοικονομούν πολύτιμη ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον.

Επιλέγοντας κουφώματα αλουμινίου επιτυγχάνεται μία βελτιωμένη θέση στη λίστα κατάταξης των ωφελούμενων και κερδίζετε επιδοτούμενη κορυφαία ποιότητα και εξοικονόμηση για την κατοικία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ

  • Είναι πιο ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές και μηχανικές συνθήκες. Δεν απορροφά υγρασία, δεν διαβρώνεται, δεν φουσκώνει, δεν σκουριάζει και δεν κιτρινίζει με την πάροδο των χρόνων, με αποτέλεσμα να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.
  • Έχει σχεδόν διπλάσια διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 40 χρόνια), από τα αντίστοιχα άλλων υλικών.
  • Προσφέρει την μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή σε περίπτωση φωτιάς.
  • Προσφέρει πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και παρέχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής χρωμάτων.
  • Διαθέτει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπως συστήματα σκίασης, πέργκολες βιοκλιματικές και σταθερές, κάγκελα, υαλοπετάσματα, σύνθετα πάνελ αλουμινίου για επένδυση κτιρίων, βάσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα κ.α.
  • Είναι πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμο και μη τοξικό.
  • Το 75% του αλουμινίου που έχει παραχθεί παγκοσμίως μέχρι σήμερα, χρησιμοποιείται ακόμη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η EXALCO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων αλουμινίου, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές και υψηλών προδιαγραφών αρχιτεκτονικές ιδέες και κατασκευές.

Με ηγετική θέση στο χώρο της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου, διαθέτει το πιο διευρυμένο και άρτια εκπαιδευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, άμεσα υποστηριζόμενο από εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρίας.

Εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων, εφαρμόζοντας τις 2 πιο σημαντικές πιστοποιήσεις: το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015 και το Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής EN15088:2005.

Επίσης, η EXALCO με σεβασμό σε θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης των υλικών, διαχείρισης των αποβλήτων, εξοικονόμησης της ενέργειας και ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του άνθρακα εφαρμόζει πιστοποιημένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001:2018.

Έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018.

Ταυτόχρονα είναι πιστοποιημένη με Qualicoat, Qualideco και Qualimarine για την ποιότητα της επιφανειακής επεξεργασίας με ηλεκτροστατική βαφή και με Qualanod (Architectural & Industrial) για την ποιότητα της επιφάνειας με την επεξεργασία της ανοδίωσης.

Τέλος, όλες οι σειρές συστημάτων αλουμινίου είναι δοκιμασμένες και πιστοποιημένες από διαπιστευμένα ινστιτούτα δοκιμών του εξωτερικού, σε ακραίες καιρικές συνθήκες κρύου, ζέστης, αέρα και πλημμύρας.

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ – MECHANICAL DESIGN ENGINEER
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις Θεσσαλικές Επιλογές

Απάντηση