Κατοικία, εργασία, ζωή, Η Schüco στη BAU 2015

Print Friendly, PDF & Email

Η έξυπνη αστικοποίηση στις πόλεις, οι άνθρωποι και τα κτίρια, η ενεργειακή απόδοση και η διατήρηση των φυσικών πόρων, όλα αυτά δίνουν τον ρυθμό στην BAU 2015, στο Μόναχο. Υπό αυτό το πρίσμα, η Schüco θα παρουσιάσει λύσεις και προϊόντα για νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια στο stand 301 στην αίθουσα B1. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν συστήματα για παράθυρα, πόρτες και υαλοπετάσματα για βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές που ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις από άποψη design, άνεσης και ασφάλειας.

Οι τελευταίες τάσεις, προσανατολισμένες στις συνθήκες διαβίωσης του μέλλοντος, θα παρουσιαστούν θεματικά σε πέντε στούντιο. Ο χρόνος που οι άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο μέσα σε κτίρια διαρκώς αυξάνεται. Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος ρυθμός της ζωής μας, δημιουργεί νέες ανάγκες ασφάλειας. Σε όλο τον κόσμο, η άνεση και ο πρωτοποριακό σχεδιασμός, κατατάσσονται σε ολοένα υψηλότερη θέση ενώ προχωρά και η αστικοποίηση. Η βιωσιμότητα των κτιρίων, αποτελεί το πιο αποδεκτό οικονομικό μοντέλο και με την αύξηση του κόστους της ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση είναι το βασικό κριτήριο για την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος παραθύρων και υαλοπετασμάτων.

Σε αυτό το πνεύμα, στη BAU 2015, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στο περίπτερο της Schüco πολλές προτεινόμενες λύσεις για έξυπνα κτίρια, κατοικίας ή εμπορικά, διασυνεδεμένα, ενεργειακά αποδοτικά, πάντα με σεβασμό στην διατήρηση των φυσικών πόρων. Θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις σε μια μεγάλη γκάμα υψηλής αξιοπιστίας προιόντων για το κέλυφος των κτιρίων και τα χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν την μέγιστη σχεδιαστική ελευθερία, από την φάση του σχεδιασμού και της κατασκευής ως την τοποθέτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παραμετρικό σύστημα Schüco, που παρουσιάστηκε πριν δύο χρόνια στο Μόναχο και που θα είναι διαθέσιμο στην αγορά μετά τον Ιανουαρίο του 2015.

Από το όραμα στην παραγωγή μέσα σε μόνο δύο χρόνια
Το παραμετρικό σύστημα της Schüco, η βιομηχανική επανάσταση 4.0 στην κατασκευή της πρόσοψης
Οι τρισδιάστατες προσόψεις ελεύθερης μορφής με δημιουργικά και μοναδικά σχέδια, οι οποίες προσφέρουν ένα ελκυστικό «πρόσωπο» για ένα κτίριο, παρουσιάζουν ένα ολοένα και αυξανόμενο αντίκτυπο στη σύγχρονη αρχιτεκτονική σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα αυτοί οι αποκλειστικοί σχεδιασμοί προσόψεων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο με πολύ κόπο και πολλά έξοδα. Το παραμετρικό σύστημα της Schüco – ή αλλιώς έννοια της παραμετρίας (Parametric Concept), όπως ήταν τότε γνωστό, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν ένα μελλοντικό όραμα στην BAU το 2013, τώρα γίνεται πραγματικότητα, χάρη στις τρισδιάστατες προσόψεις ελεύθερης μορφής, των οποίων ο σχεδιασμός μέχρι την κατασκευή και την τοποθέτηση τις καθιστούν έτοιμες για μαζική παραγωγή. Με τη χρήση του παραμετρικού συστήματος, η Schüco έχει μετατρέψει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προσόψεων ελεύθερης μορφής σε μια αυτόνομη και πλήρως ολοκληρωμένη διαδικασία, η οποία εντυπωσιάζει με την παροχή της μέγιστης δυνατής απόδοσης σε συνδυασμό με την ποιοτική αξία και αλλά και την ευελιξία.

Η πλήρης ψηφιοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία μεμονωμένων 3D προσόψεων με το παραμετρικό σύστημα Schüco, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι τον λεπτομερή προγραμματισμό και την υλοποίηση, τόσο στην παραγωγή όσο και στο εργοτάξιο. Το παραμετρικό σύστημα Schüco, το οποίο έχει ωριμάσει αισθητά μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, προσφέρει επίσης μια βιβλιοθήκη «έξυπνων» μοντέλων προσόψεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα προγράμματα, στα προγράμματα CAD. Αυτά τα μοντέλα βιβλιοθήκης μπορούν να συνδυαστούν ελεύθερα και να ενσωματωθούν στα παραμετρικά σχέδια κατά τη φάση του σχεδιασμού. Ο αρχικός έλεγχος για την τεχνική υλοποίηση διεξάγεται συγχρόνως, δηλαδή στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα μοντέλα προσόψεων μπορούν να εξοπλιστούν με διαφορετικές λειτουργίες. Την εισαγωγή διαφανών ή αδιαφανών μονάδων, την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών μονάδων ή άλλων επιθυμητών αισθητικών τροποποιήσεων. Ενώ ο αρχιτέκτονας απολαμβάνει την μέγιστη δημιουργική ελευθερία, ο τεχνικός έλεγχος της δυνατότητας υλοποίησης δεν απουσιάζει ποτέ από το μοντέλο! Τα μοντέλα μπορούν να παραμετροποιηθούν ξεχωριστά ή ως δίκτυο, για την πλήρη κάλυψη της πρόσοψης ενός τρισδιάστατου μοντέλου. Επιπροσθέτως, η πρόσοψη μπορεί να «φορτωθεί» με επιπλέον πληροφορίες χρησιμοποιώντας εργαλεία προσομοίωσης. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται επιπρόσθετη τεχνολογική αξία μέσω των δυνατών διαδικασιών λειτουργικής και αισθητικής βελτιστοποίησης, ενώ παράλληλα παρέχεται στον αρχιτέκτονα μεγαλύτερη αξιοπιστία κατά τον σχεδιασμό.

Αλυσίδα συνέχειας δεδομένων

Η «ευφυΐα» των μοντέλων η οποία βασίζεται στα δεδομένα, και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης σύλληψης, προσφέρει πλεονεκτήματα σε όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα της διαδικασίας. Η χρήση της ολοκληρωμένης αλυσίδας ψηφιακών δεδομένων σε κάθε στάδιο, σημαίνει ότι τα τυπικά προβλήματα διασύνδεσης που αντιμετωπίζουν συνήθως κατά την μεταβίβαση, όσοι ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την εγκατάσταση, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύουν!

Για τη διευκόλυνση της ερμηνείας των σχεδίων, τα δεδομένα 3D που είναι αποθηκευμένα σε κάθε μοντέλο πρόσοψης, καθιστούν αδύνατη την όποια εσφαλμένη αντίληψη του σχεδιασμού ή των αναλυτικών σχεδίων, με αξιόπιστο τρόπο.

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας του κόστους, οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης και οι επιπτώσεις τους σε τυχόν μεταβολές στην τιμή, παρουσιάζονται πάντα με σαφήνεια. Με τον τρόπο αυτό, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης, ανά πάσα στιγμή.

Για την αξιοποίηση της εμπειρίας στην παραγωγή, τα δεδομένα προγραμματισμού υποδεικνύουν από την αρχή τους κωδικούς μηχανημάτων, για τα κατάλληλα μηχανήματα CNC. Δεν απαιτείται ξεχωριστός προγραμματισμός για κάθε περικοπή ενός μεμονωμένου προφίλ, εξαλείφοντας έτσι τις πηγές σφαλμάτων και κόστους

Για την παροχή αξιοπιστίας στην εγκατάσταση, η βάση δεδομένων του μοντέλου εμπεριέχει την πρακτική κωδικοποίηση για κάθε μεμονωμένο προφίλ και εξάρτημα. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι κωδικοί αυτοί είναι μόνιμα επικολλημένοι στα εξαρτήματα, έτσι ώστε η συσχέτιση και η σύνδεση με τη μονάδα και την πρόσοψη, να μην μπορεί να παρανοηθεί. Αυτό αυξάνει τόσο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατασκευής όσο και την αξιοπιστία της εγκατάστασης.

Μέγιστη ατομικότητα στη μαζική παραγωγή

Με το παραμετρικό σύστημα, η Schüco έκανε πραγματικότητα την μαζική εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και την εξατομικευμένη μαζική παραγωγή, για τις προσόψεις ελεύθερης μορφής. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα συνδυάζει τα οικονομικά πλεονεκτήματα της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής με την επιθυμία των πελατών για εξατομικευμένα και αποκλειστικά προϊόντα και λύσεις. Η πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία είναι επομένως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της «βιομηχανικής επανάστασης 4.0», όπως συχνά αναφέρεται στις επίκαιρες συζήτησες μεταξύ των ειδικών.

Απάντηση