ΚΑΠΕ: Διεθνής Συνάντηση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια και τις ΑΠΕ

Διεθνή συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τις προκλήσεις και ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου στους τεχνολογικούς τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συστήματα μικροδικτύων και αφαλάτωσης, διοργανώνει το ΚΑΠΕ.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, με την υποστήριξη του έργου MARE, που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο.
Το πρόγραμμα της συνάντησης.

Απάντηση