Και «πράσινη» ενέργεια και φθηνό πετρέλαιο

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου δεν πρόκειται να ανακόψει την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, και ο κλάδος θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται το 2015. Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει σε σχετική μελέτη της η ερευνητική ομάδα της Credit Suisse για θέματα παγκόσμιας ενέργειας. Παραθέτοντας τα συμπεράσματά της, η εν λόγω ερευνητική ομάδα υπογραμμίζει ότι σήμερα δεν είναι τόσο μεγάλο το πλεόνασμα προσφοράς πετρελαίου και προεξοφλεί ανάκαμψη των τιμών εντός του έτους. Παράλληλα, τονίζει ότι ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη οι ανανεώσιμες πηγές, δεν παίζει καθοριστικό ρόλο το πετρέλαιο και αφετέρου ότι σήμερα οι κυβερνήσεις έχουν και άλλα ισχυρότατα κίνητρα για να προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: να αντλήσουν τα οφέλη από τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και να διασφαλίσουν καλύτερη ατμόσφαιρα.

Εξετάζοντας πρώτα τα φωτοβολταϊκά, η Credit Suisse εκτιμά πως η παραγωγική δυνατότητα του κλάδου τους θα τετραπλασιασθεί μέχρι το 2020, αφενός επειδή έχει μειωθεί το κόστος τους κατά 80% μέσα στην τελευταία επταετία και αφετέρου επειδή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μεγάλα σχέδια σε Κίνα, Ινδία, Ε.Ε. και ΗΠΑ. Μεγάλη ανάπτυξη προβλέπει, άλλωστε, για τα αιολικά πάρκα, προεξοφλώντας τριπλασιασμό της παραγωγικής τους δυνατότητας έως το 2020, οπότε θα αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμά ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος τους θα είναι στη θάλασσα. Οπως τονίζει, λειτουργούν ήδη γιγάντια αιολικά πάρκα στις ακτές Βρετανίας, Δανίας, Γερμανίας και Βελγίου και πολλά άλλα βρίσκονται στο σχέδιο του σχεδιασμού ακόμη σε Βόρεια Θάλασσα, Κίνα και ΗΠΑ.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η πλέον ανεπτυγμένη από τις ανανεώσιμες καθώς χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τη βιομηχανία, θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται. Η σχετική έκθεση των ερευνητών της Credit Suisse προβλέπει αύξηση της παραγωγικής της δυνατότητας κατά σχεδόν 2/3, ενώ μεγάλο μέρος της αύξησης αναμένεται να καταγραφεί στην Κίνα, όπου βρίσκονται ήδη οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα, η ερευνητική ομάδα της Credit Suisse επισημαίνει πως στον κλάδο έχουν σημειωθεί επιτυχίες, αλλά και σημαντικός αριθμός αποτυχιών και πτωχεύσεων. Σύμφωνα με στελέχη της συμβουλευτικής IHS, το πρόβλημα του κλάδου είναι η ανεπαρκής κεφαλαιοποίηση και το έλλειμμα κινήτρων από τα κράτη, που εξώθησε πολλούς παραγωγούς να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους στις αρχές της προηγούμενη δεκαετίας.

Απάντηση