Η ALUMIL SOLAR στη διεθνή έκθεση φωτοβολταϊκών στο Ντουμπάι, “Solar Middle East 2015”

Η ALUMIL SOLAR μαζί με την θυγατρική της ALUMIL MIDDLE EAST συμμετέχει στη έκθεση “Solar Middle East”, που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι από 2 έως 4 Μαρτίου 2015, όπου θα παρουσιάσει το πλήρες φάσμα στηριγμάτων της εταιρείας. Εξειδικευμένοι μηχανικοί θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και σε επενδυτές φωτοβολταϊκών.

Η ALUMIL SOLAR, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών για ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης σε μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων πρωτοποριακά συστήματα μονοπάσσαλου και διπάσσαλου στηρίγματος, συνδυάζοντας την χρήση χαλύβδινων και αλουμινένιων εξαρτημάτων, και προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πρακτική λύση για την έδραση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα συστήματα της ALUMIL SOLAR:
Στο μονοπάσσαλο στήριγμα Helios 2100-182, που είναι το Best Seller της Ν.Α. Ευρώπης
Στο καινοτόμο μονοπάσσαλο στήριγμα Helios 2100-190 με περιστρεφόμενη άρθρωση για επικλινή εδάφη.
Στη νέα διπάσσαλη βάση στήριξης H2100-AS189 για πάνελ Π/Κ και λεπτού υμενίου. Η καινοτόμος αυτή λύση για μεγάλα πάρκα μεγιστοποιεί το άνοιγμα των πασσάλων στην διεύθυνση Ανατολής-Δύσης, μειώνοντας έτσι τον συνολικά απαιτούμενο αριθμό των πασσάλων και προσφέροντας στον εγκαταστάτη ακόμα μεγαλύτερη οικονομία χρόνου και χρήματος.
Στη νέα αυτοστήριχτη βάση στήριξης για δώματα Η2300-Solfie, όπου καταργείται η ανάγκη για διάτρηση του δώματος και τραυματισμό της μόνωσης. Η θεμελίωση της βάσης γίνεται πλέον με βαρυτικές δοκούς, όπως προκύπτουν βάση της στατικής μελέτης που διενεργείται από την Αλουμύλ. Η κλίσης της βάσης στήριξης ρυθμίζεται από 10 μέχρι 15 μοίρες.

Απάντηση