Η AkzoNobel στην κορυφή του Dow Jones Sustainability Index (DJSI) για τέταρτη χρονιά!

Η AkzoNobel κατατάσσεται πρώτη στον σημαντικό δείκτη βιωσιμότητας του DowJones για τέταρτη χρονιά. Η πιο πρόσφατη λίστα, που δημοσιεύτηκε πριν ένα μήνα, τοποθετεί την AkzoNobel πρώτη ανάμεσα σε 350 εταιρίες του κλάδου των Βιομηχανικών υλικών. Η πρώτη θέση στον DJ εκτός του ότι υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση, τονίζει επίσης τον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο δείκτης βιωσιμότητας στην προώθηση της καινοτομίας που ωφελεί τον τελικό καταναλωτή και την αλυσίδα αξίας.
«Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει με το παραπάνω την πεποίθηση μας ότι η Βιωσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας στρατηγικής» δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της AkzoNobel, TonBüchner και συμπληρώνει, « ο δείκτης DJSIείναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, στρατηγικό εργαλείο για την διαχείριση της Βιωσιμότητας και των επιδόσεων των επιχειρήσεων και η φετινή μας κατάταξη αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδουμε στη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας προκειμένου να αναπτύξουμε πιο βιώσιμες λύσεις.
Η εταιρεία μας τα τελευταία δέκα συναπτά έτη κατατάσσεται πάντα σε μια από τις τρεις πρώτες θέσεις και στοχεύει μέχρι το 2020 το 20% του τζίρου της να προέρχεται εξολοκλήρου από βιώσιμες λύσεις. Ο δείκτης DJSIθα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς δίνει νέα δυναμική στην στρατηγική μας για την βιωσιμότητα (PlanetPossible).
Έχουμεαναπτύξεισπουδαίαπροϊόνταστηνκατεύθυνσητηςβιώσιμηςανάπτυξης, όπως πρόσθετα που επιτρέπουν στην άσφαλτο να στρώνεται ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και χρώματα εξωτερικής χρήσης που αντανακλούν της ηλιακή ακτινοβολία μειώνοντας την ενέργεια χρήσης ενός κτιρίου έως και 15%. Η καινοτομία όμως είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ο δείκτης DJSIβοηθά επίσης να κάνουμε σημαντική πρόοδο ώστε να γίνουμε περισσότερο οικολογικά αποδοτικοί, βελτιώνοντας την ασφάλεια των προϊόντων μας, προσελκύοντας και διατηρώντας ταλέντα που εργάζονται για εμάς αλλά και βελτιώνοντας τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας.
Ο δείκτης DJSI αναγνωρισμένος από την παγκόσμια κοινότητα ως το πλέον αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης, βασίζει τις μετρήσεις της στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις των εταιριών συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών δεικτών τους.
Εκτός των άλλων στα κριτήρια της αξιολόγησης, συμπεριλαμβάνονται αυτά της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λειτουργικές δαπάνες της οικολογικής αποδοτικότητας, η διαχείριση των προϊόντων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
Για περισσότερα www.interpon.gr

Απάντηση