Η ΡΑΕ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Car Initiative

Η Ολομέλεια της ΡΑΕ, στη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2014, απεδέχθη πρόταση της ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον προαύλιο χώρο στάθμευσης του κτιρίου της, επί της οδού Πειραιώς 132, καθώς και για τη χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Green eMotion.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Car Initiative (GCI), η οποία συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα ηλεκτροκίνησης και τα συνδυάζει σε μια Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, με στόχο να βοηθήσει ουσιαστικά την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και πρόκειται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια (μέχρι το Μάρτιο του 2015). Βασικές επιδιώξεις του είναι η βελτίωση της τεχνολογίας και η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών διαδικασιών, προτύπων και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων την εύκολη και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς πρόσβαση σε εγκαταστάσεις φόρτισης και συναφείς υπηρεσίες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δύο (2) νέα επιδεικτικά έργα ηλεκτροκίνησης, δεύτερης γενιάς, σε επιλεγμένες περιοχές της Ευρώπης. Ένα από τα έργα αυτά, στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΗ Α.Ε., θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, στην Κοζάνη με οκτώ (8) σταθμούς φόρτισης και οκτώ (8) ηλεκτρικά αυτοκίνητα (σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης), καθώς και στην Αθήνα, με επτά (7) σταθμούς φόρτισης και επτά (7) ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ΡΑΕ, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, θα ενημερώνεται άμεσα, μέσω της ενεργού συμμετοχής της, για τα συμπεράσματα του προγράμματος Green eMotion, όπως για τη λειτουργία της περιαγωγής (roaming) που το πρόγραμμα υλοποιεί, διαμορφώνοντας σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, για τη διατύπωση και προώθηση θεσμικών ρυθμίσεων και κανόνων που αφορούν την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας.

Απάντηση