Η ΕΤΕΜ επιμένει στις πιστοποιήσεις!

Ένα ακόμα πιστοποιητικό που αναφέρεται στην αντοχή στην ανεμοπίεση για τα Συστήματα Αεριζόμεων προσόψεων E97 Vario Lamella, έχει στο χαρτοφυλάκιο της η ΕΤΕΜ.
Για την ΕΤΕΜ, στόχος είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων που βοηθούν στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας στο περιβάλλον της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου και όλα αυτά με επίσημες πιστοποιήσεις διαπιστευμένων εργαστηρίων.

Απάντηση