Ετήσιος χορός Σωματείου Χανίων

Στις 14 Μαρτίου 2015 το Σωματείο Μεταλλοκατασκευαστών Νομού Χανιων « Ο Ηφαιστος» πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό του. Η συνάντηση θα γίνει στο κέντρο εκδηλώσεων «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» που βρίσκεται στα Ραπανιανά Κολουμβαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ.: 28210/98818.

Απάντηση