Εσπερίδα Σχολής Μηχανικών

Μια σημαντική εκδήλωση με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» διοργανώνει η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College την Τετάρτη 1 Απριλίου στο Αμφιθέατρο του Ρ/Σ Αθήνα 9.84 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι.
Το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφορά στον κτιριακό τομέα. Η κατανάλωση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους.
Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος η οποία, σε συνδυασμό µε την προώθηση της κατασκευής κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, θα έχει ως αποτέλεσμα όχι µόνο την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του εν λόγω τομέα, αλλά και τη σημαντική ώθηση στην αγορά τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η Εσπερίδα θα καλύψει ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων του τομέα εξοικονόμησης ενέργειας, που θα αναπτυχθούν από αναγνωρισμένους επιστήμονες και επαγγελματίες διακριθέντες στους σχετικούς τομείς.
Οι τίτλοι των θεματικών ενοτήτων και οι εισηγητές είναι οι εξής:
«Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και Αρχιτεκτονική» από τον κ. Ιωάννη Ρωμάνο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Γραφείου Μελετών Α.Ν.Τομπάζη
«Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια» από τον κ. Χρήστο Κώνστα, Μηχανολόγο Μηχανικό
«Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις» από τον κ. Γεώργιο Παντελίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, EUREM
«Μηχανισμοί-Πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων» από τον Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλαρά, Μηχ/γο Μηχ/κό, Δ/ντη Ερευνών, Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

Απάντηση