Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική

O ΣΕΒ Επιχειρηματικό Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Aμερικής διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Βραζιλία-Σάο Πάολο, την Αργεντινή- Μπουένος Αιρες και το Μεξικό-Πόλη του Μεξικού στις 2-12 Μαίου 2015.
Η αποστολή πραγματοποιείται σε συνέχεια των ενημερωτικών ημερίδων που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ Επιχειρηματικό Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής τον Σεπτέμβριο 2014 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τις οποίες παρακολούθησαν πολλές ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι οποίες ανέδειξαν τις σημαντικές δυνατότητες πρόσφορης δραστηριότητας σε μία μακρινή αλλά με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ήπειρο 600 εκατομμυρίων καταναλωτών.
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δώσει την ευκαιρία σε εξωστρεφείς εταιρίες να διερευνήσουν επιτόπου τις δυνατότητες, να έχουν προγραμματισμένες επαφές και στοχευμένες συζητήσεις με τοπικές εταιρίες και να επιδιώξουν συμφωνίες για εξαγωγές, για συμπράξεις, για στρατηγικές συνεργασίες κάθε μορφής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να εισέλθουν στις συγκεκριμένες αγορές και σε άλλες της ευρύτερης περιοχής.
Για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή της η αποστολή θα περιορισθεί σε 15 εταιρίες και θα επικεντρωθεί κυρίως στους τομείς τροφίμων-ποτών, φαρμακευτικών-καλλυντικών-χημικών, ορισμένων δομικών υλικών, ενέργειας, διαχείρισης περιβάλλοντος, τεχνολογιών πληροφορικής, τουρισμού, χωρίς να αποκλείονται συμμετοχές από άλλους τομείς. Θα δοθεί έμφαση στον έγκαιρο προγραμματισμό, ώστε ο κάθε συμμετέχων να πραγματοποιήσει ικανό αριθμό επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β και να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επίσκεψη. Είμαστε σε στενή συνεργασία στη Βραζιλία με το Γραφείο ΟΕΥ στο Σάο Πάολο και το Σύνδεσμο Βιομηχανικών Σάο Πάολο (FIESP), στην Αργεντινή με το Γραφείο ΟΕΥ στο Μπουένος Αιρες, την Ενωση Βιομηχάνων Αργεντινής και το Μικτό Ελληνο-Αργεντίνικο Επιμελητήριο, στο Μεξικό με το Επιμελητήριο της Πόλης του Μεξικού, καθώς και με τις αντίστοιχες Πρεσβείες των χωρών στην Αθήνα και τις Ελληνικές Πρεσβείες σε κάθε χώρα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να επιτρέπει ευελιξία για συμμετοχή σε τμήμα αυτού ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντα και ανάγκες ή για προσαρμογή, επέκταση, κλπ.
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στέλνοντας συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής στo [email protected] το συντομότερο δυνατό (και μέχρι 27 Μαρτίου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να γίνουν οι απαραίτητες επικοινωνίες και να οργανωθούν έγκαιρα οι συναντήσεις Β2Β σε κάθε προορισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γιάννη Πατσιαβό, Γενικό Διευθυντή, ΣΕΒ Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων, τηλ. 2115006144, [email protected] και την κα Πέρσα Καρτσώλη, Executive Manager, Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Λατινικής Αμερικής, τηλ. 210 6198910, [email protected]
Δείτε εδώ το πρόγραμμα-πληροφορίες.

Απάντηση