Επενδύσεις ύψους 45,8 εκατ. για τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ

Στα 48 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου Χαλκόρ το 2014, όπως προκύπτει από την ετήσια τακτική ενημέρωση προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση του 2014, η πορεία του με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η γενικότερη στρατηγική του, καθώς και οι προοπτικές του για τα επόμενα έτη. Οι εκπρόσωποι του Ομίλου τόνισαν ότι το 2014 η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική και η ελληνική αγορά, μετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης. Εν μέσω του κλίματος αυτού, ο Όμιλος πέτυχε την αύξηση των μεριδίων αγοράς του στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, καθώς και τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των οικονομιών των χωρών της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά και καινοτόμα προϊόντα.

Απάντηση