Επίσκεψη στο Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου ΕΛΒΑΛ

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου των εκπαιδευτηρίων ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΛΑΦΟΥΤΖΗ «ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΕΙΟΝ» την Παρασκευή 8 Μαΐου επισκέφθηκαν το Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου ΕΛΒΑΛ στο Μαρούσι. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι ενημέρωσαν τα παιδιά για τη διαδικασία και τις ωφέλειες της ανακύκλωσης στοχεύοντας, μέσω της ενεργής συμμετοχής των μαθητών, στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση τους σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι υπεύθυνοι έδωσαν συγχαρητήρια στους μαθητές για τον μεγάλο όγκο κουτιών αλουμινίου που συγκέντρωσαν χαρίζοντας τους αναμνηστικά καπελάκια και κερνώντας τους ένα γλύκισμα!

Απάντηση