Εξαγωγές, Εμπορικό Ισοζύγιο κλάδου (1ο εξάμηνο 2014)

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) για το 1ο εξάμηνο του 2014, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 4,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ε.Σ.Υ.Ε..

– 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 607 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας αμελητέα πτώση (-0,3%) σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν αντίστοιχη πτώση κατά 3,2%. – 2ος καλύτερος από πλευράς εμπορικού ισοζυγίου με 303 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013.

Απάντηση