Εξαγωγές, Εμπορικό Ισοζύγιο κλάδου (1ο εξάμηνο 2014)

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) για το 1ο εξάμηνο του 2014, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 4,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ε.Σ.Υ.Ε..

– 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 607 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας αμελητέα πτώση (-0,3%) σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν αντίστοιχη πτώση κατά 3,2%. – 2ος καλύτερος από πλευράς εμπορικού ισοζυγίου με 303 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013.

Απάντηση