Εξαγωγές Εμποπρικό Ισοζύγιο κλάδου, 1ο εξάμηνο 2015

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.) για το 1ο εξάμηνο του 2015, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ε.Σ.Υ.Ε..
– 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 733 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 21% περίπου σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2014, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν μείωση κατά 1,7%.
– 2ος καλύτερος από πλευράς εμπορικού ισοζυγίου με 311,5 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2014

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση