ΕΝΚΑΣ: Πιστοποίηση Επαγγελματιών κατασκευαστών στο κλάδο

Σε εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών κατασκευαστών στο κλάδο του αλουμινίου και του σιδήρου , συμμετείχαν είκοσι και πλέον κατασκευαστές της ΕΝΚΑΣ , αφού προηγουμένως ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο εκπαίδευσης 50 ωρών , για τις Νέες Τεχνικές Δομικών Εργων Αλουμινίου-Σιδήρου.
Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από τον διεθνή φορέα πιστοποιήσεων TUV AUSTRIA σέ αίθουσες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Αριστοτέλους 46, Αθήνα. Οι εξεταζόμενοι είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν σε ένα σύνολο εξήντα περίπου ερωτήσεων , σε χρονική διάρκεια ενενήντα λεπτών.
Η διαδικασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος πιστοποίησης των κατασκευαστών που εφαρμόζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Σύντομα θα επαναληφθεί νέος κύκλος εκπαίδευσης με στόχο την πιστοποίηση και άλλων κατασκευαστών.

Απάντηση