ΕΝΚΑΣ: Επαναληπτικό τεχνικό σεμινάριο στην εταιρεία SOMFY

Στις 28/9/2015 πραγματοποιήθηκε επαναληπτικό τεχνικό σεμινάριο στην εταιρία SOMFY το τρίτο κατά σειράν, μετά από επιθυμία που εξέφρασαν κατασκευαστές , μέλη της ΕΝΚΑΣ.
Το σεμινάριο είχε ως θέμα τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τα εξελιγμένα προϊόντα της εταιρείας και την περαιτέρω εξοικείωση των κατασκευαστών με αυτά , ώστε η προώθηση τους στο καταναλωτικό κοινό να γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει την ικανοποίηση των καταναλωτών από την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων . Οι υπεύθυνοι της εταιρίας SOMFY κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δώσουν λύσεις , σε διάφορα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές στη καθημερινότητα τους.
Η επίσκεψη ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και συνέβαλλε σημαντικά στην ουσιαστική ενημέρωση των κατασκευαστών.
Επίσης στις 30/09/2015 στα γραφεία της ΕΝΚΑΣ πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής και την ευρωπαϊκή σήμανση CE . Το σεμινάριο , του οποίου εισηγητής ήταν ο κύριος Γιώργος Σιδηρόπουλος , ήταν μικρής χρονικής διάρκειας, πολύ περιεκτικό και ιδιαίτερα χρήσιμο για τα μέλη της ΕΝΚΑΣ που το παρακολούθησαν.

Απάντηση