Ενημερωτική Εκδήλωση: Νέο εναρμονισμένο πρότυπο πυρασφάλειας EN 16034 & Σήμανση CE

Το ift Rosenheim προσκαλεί σε μια ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το νέο εναρμονισμένο πρότυπο πυρασφάλειας ΕΝ 16034 στις 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes στη Θεσσαλονίκη.
Ο προϊστάμενος του κέντρου πυροπροστασίας του ift Rosenheim, o Dr. Gerhard Wackerbauer, θα μιλήσει για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από το εναρμονισμένο πρότυπο και θα απαντήσει στις ερωτήσεις* που θα του τεθούν.
Η ενημερωτική εκδήλωση αυτή δεν απευθύνεται μόνο σε κατασκευαστές πυράντοχων προϊόντων (πόρτες, παράθυρα, υαλοπετάσματα, υαλοπίνακες, κ.α.) αλλά και σε εμπόρους και τοποθετητές των προϊόντων αυτών που από της 1 Δεκεμβρίου 2015 θα μπορούν να φέρουν σήμανση CE.

Απάντηση