Ενεργειακοί επιθεωρητές: Τροποποιήσεις επικοινωνίας λόγω νέου οργανογράμματος

Σε σχετική ανακοίνωση, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους ενεργειακούς επιθεωρητές ως εξής: “Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την οικονομία του χρόνου, δεδομένου του νέου οργανογράμματος της υπηρεσίας βάσει του Π.Δ.100/2014, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, καθώς και η αλληλογραφία γενικότερα (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις, Καταγγελίες, Αιτήματα, κλπ), να αποστέλλονται με προσοχή στον ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

  1. Για την Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος (Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου):
    • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλ. διεύθυνση: eyepen-ve@prv.ypeka.gr
    • Η αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Θεσσαλονίκη
  2. Για την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος (Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος):
    • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλ. διεύθυνση: ene-ne@prv.ypeka.gr
    • Η αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα

Απάντηση