Ενεργειακοί επιθεωρητές: «Ετήσια παράταση, επαναξιολόγηση εξετάσεων & υποχρεωτικά στοιχεία ΠΕΑ»

Άμεση παράταση της ισχύος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών ως έχει για ένα ακόμη έτος το οποίο λήγει στις 20/06, επαναξιολόγηση των κριτηρίων εξέτασης, δημιουργία τράπεζας ενδεικτικών θεμάτων – ερωτημάτων και υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ ζητά με μια ακόμα παρέμβαση το ΤΕΕ Πελοποννήσου, από το κεντρικό ΤΕΕ.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό αναφέρει:
“Συνάδελφε Πρόεδρε,
Σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών, θέμα για το οποίο επανειλημμένα έχουμε αποστείλει σχετικά έγγραφα σε εσάς και στους αρμόδιους Υπουργούς θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής :
Οι πλειοψηφία των συναδέλφων Μηχανικών αντιδρά σφόδρα στη διενέργεια εξετάσεων αυτή τη χρονική στιγμή κάτι που εύγλωττα αποτυπώνεται από τη μικρή έως ελάχιστη προσέλευση τους στις εξετάσεις. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσο μεγάλες αντιδράσεις έχει να κάνει με τη κρίση που μαστίζει το επάγγελμα του μηχανικού, και που σε πολλές περιπτώσεις καθιστά απαγορευτική τη πληρωμή των απαιτούμενων παραβόλων. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις είναι μόλις 205 άτομα σε όλη την Ελλάδα.

Η έκδοση και προσκόμιση ΠΕΑ στις μισθώσεις ακινήτων παραμένει «προαιρετική». Όταν λοιπόν η ίδια η Πολιτεία με τις αποφάσεις της παρακάμπτει ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και απαξιώνει την σπουδαιότητα του ΠΕΑ στερώντας από το συνάδελφο το μοναδικό ίσως σήμερα έσοδό επαγγελματικών δραστηριοτήτων του, μοιάζει λίγο αντιφατικό να επιμένει στην κατά γράμμα εφαρμογή άλλων νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη διενέργεια των εξετάσεων και την είσπραξη των παραβόλων.
Κατόπιν αυτών ζητάμε :
Άμεση παράταση της ισχύος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών ως έχει για ένα ακόμη έτος. Άλλωστε οι συνάδελφοι οι οποίοι σήμερα έχουν το δικαίωμα εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι πλήρως καταρτισμένοι αφού έχουν παρακολουθήσει τα απαιτούμενα σεμινάρια.
Επαναξιολόγηση των κριτηρίων εξέτασης και δημιουργία τράπεζας ενδεικτικών θεμάτων – ερωτημάτων. Θεωρούμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών θα πρέπει να επικεντρωθούν στην απόδειξη από μέρους του εξεταζόμενου της δυνατότητας της άρτιας εκπόνησης μιας ενεργειακής επιθεώρησης και όχι της θεωρητικής κατάρτισης αυτού, μιας και που μόνο οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης.
Υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ. Άμεση τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ, όπου αυτό απαιτείται, στα υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.- M.Sc.”

Απάντηση