ΕΛΒΑΛ: Την απόσχιση δύο κλάδων ενέκρινε η Γ.Σ.

Η ΕΛΒΑΛ ανακοίνωσε ότι την 17η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν 13 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 86.281.347 μετοχές επί συνόλου 125.562.262 μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,72% του μετοχικού κεφαλαίου.
Αναλυτικά η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:
1. Την έγκριση της απόσχισης του κλάδου «παραγωγής και εμπορίας etalbond» της εταιρίας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 (ψήφισαν: 86.281.347 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 86.281.347 (ήτοι 100%)).
2. Την έγκριση της απόσχισης του κλάδου «βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις» της εταιρείας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΠΑΛ Ανώνυμη Εταιρία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου» στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 (ψήφισαν: 86.281.347 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 86.281.347 (ήτοι 100%)).
3. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, στους κ.κ. Μιλτιάδη Λιδωρίκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και/ή Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (ψήφισαν: 86.281.347 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 86.281.347 (ήτοι 100%).

Απάντηση