ΕΛΒΑΛ: Επιτυχιών συνέχεια…

Print Friendly, PDF & Email

Με μία από τις κορυφαίες διακρίσεις βραβεύθηκε η ΕΛΒΑΛ για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό BusinessIT Excellence (BITE) Awards2014 στις 30 Ιουνίου. Ο τίτλος της συμμετοχής της ήταν: “Advanced Supply Chain Planning and Optimisation για την ΕΛΒΑΛ (Βιομηχανία Έλασης Αλουμινίου)”.

Η κατηγορία στην οποία συμμετείχε η ΕΛΒΑΛ αφορά οργανισμούς που υλοποίησαν πρόσφατα έργα ή πρωτοβουλίες στους τομείς των εφαρμογών πληροφορικής, υποδομών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διοίκησης που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική.

Η ΕΛΒΑΛ πήρε μία από τις 4 υψηλότερες βαθμολογίες, και γι’ αυτό και της απονεμήθηκε κορυφαία διάκριση. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιελάμβαναν καινοτομία του έργου, σημασία για τον κλάδο, οφέλη για την εταιρεία και τους πελάτες της, ευθυγράμμιση με την εταιρική στρατηγική, μεθοδολογία και τρόπος υλοποίησης και αξιοποίησης του έργου. Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν εκπρόσωποι από το εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το ISACA, τη British Computer Society, το Project Management Institute και άλλους φορείς.

Τα σχετικά έργα υλοποιήθηκαν σε συνεργασία και με τη χρήση Λογισμικού της Ολλανδικής εταιρείας QUINTIQ. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΕΛΒΑΛ ο κ.Περικλής Τσαχαγέας, SCM Projects Manager, από τον Καθηγητή κ. Δουκίδη, Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής και Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Περισσότερες πληροφορίες, στο:http://www.businessitawards.gr Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της Viohalco. Η διευρυμένη παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ περιλαμβάνει 12 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο και παράγει μια σειρά προϊόντων αλουμινίου που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας συσκευασίας τροφίμων και ποτών, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων. Εξάγει σε περισσότερες από 80 χώρες και έχει θυγατρικές σε 7 χώρες.

Απάντηση