ΕΕ μισθοί από 40,3 ως 3,8 ευρώ, ουραγός η Ελλάδα

Το τεράστιο μισθολογικό χάσμα – και χάσμα εργοδοτικών εισφορών – μεταξύ των χωρών της Ευρώπης καταδεικνύει έρευνα της Eurostat. Με μέσο όρο τα 24,60 ευρώ την ώρα, στη Δανία το κόστος απασχόλησης είναι 40,3 ευρώ και στη Βουλγαρία μόλις 3,80 ευρώ.

Η έρευνα αφορά το 2014 και δεν περιλαμβάνει στοιχεία από τον αγροτικό και τον δημόσιο τομέα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

Μετά τη Δανία που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, έρχεται το Βέλγιο με 39,1 ευρώ την ώρα, η Σουηδία με 37,4 ευρώ και το Λουξεμβούργο με 35,9 ευρώ. Ουραγοί στις αμοιβές, μετά τη Βουλγαρία που είναι τελευταία, είναι η Ρουμανία με 4,6 ευρώ την ώρα, η Λιθουανία με 6,5 ευρώ και η Λετονία με 6,6 ευρώ.

Η έρευνα αφορά τόσο το μισθολογικό κόστος όσο και αυτό που καταβάλλει ο εργοδότης για ασφαλιστικές εισφορές.

Το μη μισθολογικό κόστος για την ΕΕ βρίσκεται στο 24,4% κατά μέσο όρο και στην Ευρωζώνη στο 26,1%. Το χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος έχει η Μάλτα (6,9%) και η Δανία (13,1%) ενώ το υψηλότερο το έχει η Σουηδία (31,6%) και η Γαλλία (33,1%).

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 15020″][/images_grid]
Η ελληνική περίπτωση. Το μισθολογικό κόστος φαίνεται να διολισθαίνει συνεχώς από το 2008 και μετά.
Την ίδια περίοδο η ανεργία, παραμένοντας σχετικά σταθερή (από 10,5% το 2004 στο 9,5% το 2009), έχει φτάσει στο 26% φέτος.

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 15021″][/images_grid]
Σε στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πριν από 20 ημέρες οι Έλληνες εμφανίζονται πρώτοι σε ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενοι από Πορτογάλου και Ισπανούς.

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 15022″][/images_grid]

Απάντηση