Δικαίωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Print Friendly, PDF & Email

Ο όμιλος Μυτιληναίου δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην προσυγή που είχε καταθέσει έναντι της απόφασης των 17,5 εκατ. ευρώ που είχε θεωρηθεί αρχικά ως κρατική ενίσχυση έναντι των παλαιών τιμολογίων που απολάμβανε η Βιομηχανία Αλουμίνιον της Ελλάδος από τη ΔΕΗ.

Η εταιρεία προς αποφυγή περαιτέρω αντιδικίας στα ελληνικά δικαστήρια είχε επιβεβαιώσει ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος είχε καταβάλει ήδη στη ΔΕΗ το ποσό των 21,3 εκατ. ευρώ (17,5 εκατ. ευρώ πλέον τόκων) του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ανάκτηση με την αιτίαση της κρατικής ενίσχυσης. Παρ’ όλα αυτά η εταιρία επέμενε στην άποψή της για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου είχε προσφύγει στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ προσδοκώντας -όπως και έγινε τελικά- την επιστροφή του εν λόγω ποσού. Πέραν της σχετικής απόφασης γίνεται αντιληπτό ότι το πνεύμα της Ευρωζώνης αρχίζει να εκφράζεται με ευθυγράμμιση ως προς την ανταγωνιστικότητα και επιβίωση της παραγωγής και της βιομηχανίας που προϋπόθεση έχει το ελεγχόμενο κόστος στην ενέργεια.

Απάντηση