Διεθνές Forum ”Building Energy Efficiency Company Mission” στον τομέα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Το Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων “Building Energy Efficiency Company Mission” στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας διοργανώνει στις 22 και 23 Απριλίου 2015 στη Μασσαλία και τη Νίκαια (Γαλλία), αντίστοιχα, το Enterprise Europe Network. Η επιχειρηματική αποστολή περιλαμβάνει τόσο οργανωμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, όσο και επιτόπιες επισκέψεις στη Smart Energy Region της Γαλλίας, όπου εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.Η εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών και θα δώσει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν διμερείς προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά τεχνολογίας (προϊόντα & τεχνογνωσία) και τις επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας.

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται στο “Building Energy Efficiency Company Mission” είναι Κτιριακό κέλυφος (Νέα οικοδομικά υλικά και τεχνολογίες, Οικολογικά οικοδομικά υλικά/συστήματα, Φωτοβολταϊκά, Ηλιακή/θερμική τεχνολογία, Μόνωση, Θέρμανση/κλιματισμός/εξαερισμός, Ανάκτηση θερμότητας, Παθητική κατοικία), Ενεργειακή ολοκλήρωση (Ηλιακοί συλλέκτες, Αντλίες θερμότητας, Εξοπλισμός για ανάκτηση θέρμανσης και κλιματισμού, Ανεμογεννήτριες, Ηλεκτροδότηση/μεταφορά ενέργειας/διανομή και αποθήκευση) και Κτιριακές συνδέσεις και παρακολούθηση (εφαρμογή Ict λύσεων για κτηριακή αποδοτικότητα, Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως, Πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, Μετρήσεις/Μεγάλα δεδομένα).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επιχειρηματικές συναντήσεις, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής και να υποβάλουν το προφίλ τους έως τις 20 Απριλίου 2015. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση των συναντήσεων. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.: 210 7273954,, e-mail: schris@ekt.gr).

Απάντηση