ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ: Εφαρμογές συντήρησης με προϊόντα OSOLARMIO

Νέες εφαρμογές συντήρησης, πραγματοποιήθηκαν από την ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τα προϊόντα OSOLARMIO.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συνολικής συντήρησης των εγκαταστάσεων, η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη σχετική εφαρμογή με την χρήση του Heavy Duty Cleaner, σε οικιακή εγκατάσταση 10 kw επί στέγης στην Βούλα Αττικής, καθώς επίσης και σε φωτοβολταικό πάρκο συνολικής ισχύος 100 kw στον Μαραθώνα Αττικής. Η πρόβλεψη και η έγκαιρη εφαρμογή συντήρησης των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων/λύσεων αποτελεί προτεραιότητα στη συνεργασία των ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και OSOLARMIO.

Απάντηση