ΓΕΜΑ: Γωνιάστρα BAHIA

Η εταιρεία ΓΕΜΑ διαθέτει στην ελληνική αγορά τη γωνιάστρα της FOM INDUSTRIE.

Το μηχάνημα συναρμογής γωνιών κουφωμάτων αλουμινίου παρέχει στο χειριστή τα παρακάτω: -Δυνατότητα καρφώματος σε διάφορα ύψη αναλόγως θαλάμου του προφίλ – Ανεξάρτητη ρύθμιση των δύο μονάδων κοπτικών με κλίμακα δεκαδικού ένδειξης των θέσεών τους – Αποσυρόμενο προφίλ υποστήριγμα – Ταυτόχρονη μηχανική τροφοδοσία κοπτικών

Απάντηση