Βιοχάλκο: Στις 7 Μαρτίου η Διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

Η Viohalco SA, ανακοίνωσε ότι δημοσιεύθηκε το ενημερωτικό δελτίο (Ενημερωτικό Δελτίο) αναφορικά με την εισαγωγή και διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά Euronext Βρυξελλών 38.250.030 νέων κοινών μετοχών χωρίς ονομαστική αξία στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από τη Viohalco των ελληνικών εταιρειών Ελβάλ Συμμετοχών Α.Ε. (Ελβάλ), Διατούρ Διαχειριστική και Τουριστική Α.Ε. (Διατούρ), Alcomet Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (Alcomet), και της λουξεμβουργιανής εταιρείας Eufina S.A. (Eufina).
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών, την FSMA, την 1η Μαρτίου και κοινοποιήθηκε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου την ίδια μέρα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στα αγγλικά, ενώ μετάφραση της περίληψης διατίθεται στα γαλλικά και τα ολλανδικά. Για τους σκοπούς της διαδικασίας του ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου στην Ελλάδα βάσει των Άρθρων 17 και 18 του υπ’ αριθμόν 3401/2005 ελληνικού Νόμου περί Ενημερωτικού Δελτίου, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται επίσης στο σύνολό του στα ελληνικά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα διατίθεται στους επενδυτές δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, και θα διατίθεται επίσης στους επενδυτές στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).
Η Viohalco ανακοίνωσε επίσης ότι το χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών ενέκρινε, την 1η Μαρτίου, την αίτηση της Viohalco για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά Euronext Βρυξελλών 38.250.030 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση. Αναμένεται ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών θα εγκρίνει την αίτηση της Viohalco για ταυτόχρονη δευτερογενή εισαγωγή των 38.250.030 αυτών νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2 Μαρτίου 2016.
Η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 38.250.030 νέων μετοχών της Viohalco, που εκδίδονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης, αναμένεται να αρχίσει ταυτόχρονα στις 7 Μαρτίου.

Απάντηση