Βήματα «Πράσινης Πολιτικής»

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τα βήματα μιας «Πράσινης Πολιτικής», σε ατομικό, εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, για ένα καλύτερο περιβάλλον. Μερικά σημαντικά βήματα/ αποφάσεις που προτείνονται είναι τα εξής:

Στήριξη, προβολή & προώθηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
Κατ΄αρχήν, σημαντικό παράγοντα διαδραματίζει και η στάση της εκάστοτε κυβέρνησης. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει πάντοτε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, απαραίτητο κρίνεται η υποστήριξη των ΑΠΕ. Πρώτα από όλα η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες σχετικά με τους τρόπους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η σωστή εκπαίδευση και σωστή ενημέρωση του κόσμου, μέσα από παρουσιάσεις, σεμινάρια σε όλα τα επίπεδα, η δημιουργία μιας μεγάλης εκστρατείας, η οποία περιέχει άρθρα και δημοσιεύσεις, προβολή από τον τύπο και τα ΜΜΕ γενικότερα , η βελτίωση της εκπαίδευσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές μελέτες σε σχολεία, διεθνής έκθεση, εθελοντικά προγράμματα για την ενέργεια και ΑΠΕ, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανιών κ.ά. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδοτούν την εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων σε κτήρια οργανισμών, και βιομηχανιών. Ο δημόσιος τομέας των μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρύνει οργανισμούς να επενδύσουν σε τεχνικές μείωσης των εκπομπών ή άλλες τεχνολογίες, όπως οι κυψέλες καυσίμου, τα βίοκαύσιμα και τα υβριδικά αυτοκίνητα. Προώθηση της ανακύκλωσης, οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη όσον αφορά στην ανακύκλωση των πλαστικών υλικών και χαρτιού. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι τα απόβλητα θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και να υπάρχουν κυρώσεις σε όποιον δεν συμβαδίζει με τη νομοθεσία. Μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και οικονομικά κίνητρα προκειμέ- νου να αλλάξουν τις παλιές οικιακές συσκευές, διότι αυτές οι ενέργειες όπως και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες, αιολικών πάρκων, η μόνωση και διπλά τζάμια είναι πολύ ακριβά. Τέλος, επενδύοντας σε σωστή υποδομή για τη δημιουργία πυρηνικής ενέργειας, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες και στατιστικά στοιχεία, είναι απαραίτητο μετά την αυξανόμενη ζήτηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μείωση φόρων σε καύσιμα θετικά & αρνητικά…
Επιβολή φορολογίας επί των καυσίμων αυτοκινήτων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές και αρνητικές επιρροές. Από τη μία πλευρά, η τιμή των καυσίμων αυξάνεται μέρα με τη μέρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χρήση του αυτοκινήτου, η μείωση ζήτησης αυτοκινήτων αλλά και της ζήτησης καυσίμων, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η βιομηχανία διύλισης έχει μειώσει τις πωλήσεις, πράγμα που μείωσε τον προϋπολογισμό για την καινοτομία και την επέκταση, αλλά το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η αυτοκινητοβιομηχανία. Από την άλλη πλευρά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρήκαν το δρόμο τους προς την επιτυχία και προσπάθησαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των κινητήρων τους για να κάνουν πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, τα οποία κατασκευάζονται με νέο βελτιωμένο σύστημα ψεκασμού, μηχανολογικό εξοπλισμό και την τεχνολογία καύσης. Επιπλέον οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκεύασαν αυτοκίνητα νέου τύπου, που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, όπως το βίο-ντίζελ, αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τάση για πιο αποτελεσματικά, οικονομικά και λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα υπαγορεύθηκε επίσης από την ανάγκη για μείωση των εκπομπών προκειμένου να συμβαδίζει με το πρωτόκολλο του Κιότο.

Η μείωση της χρήσης του άνθρακα και λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Αυτό είναι μια απόφαση σε σχέση με τις αναδυόμενες τις κλιματικές αλλαγές. Οι μειώσεις της χρήσεως του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αλλάξει παγκοσμίως. Πολλοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα με παλιά τεχνολογία καύσης έχουν πάψει να λειτουργούν, προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτερες ζημιές στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι η καύση άνθρακα παράγει περίπου 9 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, περίπου το 70% αυτής προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, η αντικατάσταση του άνθρακα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) προσφέρουν την ευκαιρία για νέες τεχνολογικές μεθόδους έρευνας και ανάπτυξης. Ένα από τα πιο κοινά επιχειρήματα κατά της μεγάλης κλίμακας χρήση των ΑΠΕ είναι ότι δεν μπορεί να παράγει ακόμη μια σταθερή και αξιόπιστη ροή της ενέργειας, με την ίδια αποτελεσματικότητα. Εδώ είναι η πρόκληση για τη σύγχρονη τεχνολογία για να προσφέρει έναν συνδυασμό για σταθερή ροή της ενέργειας μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές του CO2. Επίσης άρχισε η έρευνα και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως του υδρογόνου και της πυρηνικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η μείωση της χρήσης του άνθρακα σε συνάρτηση με την αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου, μείωσε πολύ τις εκπομπές που παράγονται. Η θερμιδική αξία του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλότερη από τον άνθρακα, δίνοντας περισσότερη ενέργεια για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Πέραν αυτής της ποιότητας του φυσικού αερίου που περιέχει λιγότερα ρυπογόνα αέρια από τον άνθρακα αλλά και το λιγνίτη και αυτός είναι ο κύριος λόγος που το φυσικό αέριο θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Χρήση του φυσικού αερίου
Η χρήση του φυσικού αερίου φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην αγορά. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητας στην εξόρυξη, την αποθήκευση και την ασφάλεια που παρέχει, καθώς και τη χαμηλή τιμή του.

Εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Η εκμετάλλευση των πόρων του Αιγαίου, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα δώσει κίνητρα στην άντληση και μεταφορά της βιομηχανίας. Οι τεχνικές για την άντληση και μεταφορά των καυσίμων από τα βάθη της θάλασσας, κάνει μεγάλα βήματα. Πέρα από αυτό, ο κλάδος της κατασκευής βάσεων στη θάλασσα και γενικά ο εξοπλισμός για το σκοπό αυτό παρουσίασε νέα προϊόντα, επιχειρησιακές διαδικασίες και επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω προσδιορισμό των αποθεμάτων πετρελαίου και την τεχνολογία στην εξαγωγή και εκμετάλλευση πετρελαίου. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας.

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά μερικές από τις ενέργειες που μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει για να συμβάλει στη μείωση των ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο σπίτι:

Στάδιο κατασκευής:
• Βάλτε μόνωση και διπλά τζάμια στα παράθυρα για να αποφευχθούν οι θερμικές απώλειες το χειμώνα
• Χρησιμοποιήστε γεωθερμική αντλία ή λέβητες συμπύκνωσης
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως Φ/Β πάνελ, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Φάση Λειτουργίας:
• Ανακύκλωση και μέτρα εξοικονόμησης, ορθή χρήση του νερού
• Τεχνολογίες και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για οικιακή θέρμανση, ψύξη, όπως φυσικός αερισμός και σκίαση κ.ά.
• Προτιμήστε συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
• Χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων φθορισμού ή λαμπτήρες

Προτείνεται επίσης
• Συντήρηση στο φούρνο και το κλιματιστικό
• Ανακύκλωση συσκευών
• Χαμηλώστε το θερμοστάτη – για κάθε βαθμό εξοικονομείτε 2% καυσίμου
• Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες για να διανείμει το δροσερό αέρα
• Χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια έως το σβήσιμο των φώτων όταν τα δωμάτια δεν είναι σε χρήση
• Αποσυνδέστε αχρησιμοποίητες συσκευές, όπως τηλεοράσεις και στερεοφωνικά, ακόμη και αν είναι σε stand-by.
• Χρησιμοποιήστε το φως του ήλιου με σύνεση να θερμάνει το σπίτι σας, και αντίστροφα χρήση περσίδων σκίασης για να παραμείνει δροσερό
• Δέσμευση των ομβρίων υδάτων, και η χρήση αυτή στο νερό το γρασίδι και τον κήπο
• Εγκατάσταση BMS για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια.

Στο δρόμο:

• Χρησιμοποιείτε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς
• Χρήση ποδηλάτου ή περπάτημα για μικρές αποστάσεις
• Τοπικές διακοπές
• Τρώτε φρέσκα τοπικά τρόφιμα
• Χρήση υβριδικών αυτοκίνητων
• Συντήρηση του οχήματος και έλεγχος πίεσης των ελαστικών
• Χρήση αιθανόλης-βενζίνης ή αναμεμειγμένα βίο-καύσιμα

Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να πείσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν την πραγματικότητα με κάτι άγνωστο που απειλεί φαινομενικά την άνεσή τους. Όμως, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα παραπάνω μέτρα συμβάλλουν στη μείωση των λογαριασμών και του κόστους. π.χ., ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι μπορεί να εξοικονομεί χρήματα από τη θέρμανση, ένα καλά συντηρημένο αυτοκίνητο από τα καύσιμα κ.λπ., συμβάλλοντας στη μείωση των ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σεραφείμ Γεωργακόπουλος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. , MSc in Energy,
email: [email protected]

Απάντηση