Αύξηση των οικοδομικών αδειών το α΄ πεντάμηνο 2015

Αύξηση των οικοδομικών αδειών το α΄ πεντάμηνο 2015 Ανέκαμψε ο όγκος των οικοδομικών αδειών το πρώτο πεντάμηνο του 2015. Ειδικότερα, αύξηση σημείωσε τον Μάιο 2015 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, ο όγκος των ιδιωτικών οικοδομών (κατοικήσιμων και μη κτιρίων) αυξήθηκε κατά 6,1%, σε ετήσια βάση, (Απρ. 2015: -3,5%), έναντι αυξήσεως 10,4% που κατεγράφη τον Μάιο 2014. Κατά συνέπεια, στο πρώτο πεντάμηνο του 2015 παρατηρήθηκε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε m3 κατά 15,7%, έναντι σωρευτικής πτώσεως κατά 9,4% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. Άνοδο παρατηρήθηκε και στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, το πρώτο πεντάμηνο 2015 κατά 6,7%, έναντι πτώσεως κατά 22,7% στο πρώτο πεντάμηνο του 2014. Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανάλυση της Alpha Bank, από την ανάλυση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά γεωγραφική περιφέρεια προκύπτει ότι, τη μεγαλύτερη άνοδο το πεντάμηνο 2015 παρουσίασαν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατά 84,8%. Τούτο ενδεχομένως οφείλεται στην επέκταση των τουριστικών, κυρίως, καταλυμάτων. Σημαντική, επίσης, αύξηση παρουσίασε η Κεντρική Μακεδονία (+63,3%) και η Θεσσαλία (+32%), που οφείλεται σε σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικίες, όπως επεκτάσεις μεταποιητικών μονάδων, επενδύσεις σε εμπορικά καταστήματα, γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι επειδή η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται σε χαμηλό ακόμα επίπεδο, αρκεί η έκδοση μικρού αριθμού αδειών προς επένδυση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις μιας περιφέρειας, ώστε να επηρεασθεί θετικά η εικόνα όλης της περιοχής. Αντίθετα η μεγαλύτερη μείωση στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στη Δυτική Μακεδονία (-18,6%) και στην Αττική (-17,3%). Γενικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στον όγκο αδειών νέων οικοδομών, χωρίς θετική ακόμη επίδραση στην κατασκευή κατοικιών.

Απάντηση