Αυξημένος ο προϋπολογισμός της ΡΑΕ για το 2016

ΡΑΕ

Έσοδα αυξημένα κατά περίπου ένα εκατομμύριο έναντι του 2015 και έξοδα αυξημένα κατά 650.000 προβλέπει ο προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το 2015. Προβλέπει συγκεκριμένα έσοδα ύψους 10.760.000 έναντι 9.733.000 ευρώ το 2015 και έξοδα 8.933.500, έναντι 8.287.680 το 2015.Ο προϋπολογισμός αυτός, ενδεχομένως θα είναι ο τελευταίος που αποστέλλεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση, καθώς με το Μνημόνιο που υπέγραψε η παρούσα κυβέρνηση, αποδέχεται να προωθήσει νομοθετικά την πλήρη οικονομική ανεξαρτησία της Αρχής. Παρότι δηλαδή η χρηματοδότηση της ΡΑΕ, δεν έχει οποιαδήποτε επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία του κράτους, και δεν επιβαρύνει παρά ελάχιστα τον ενεργειακό κλάδο που εποπτεύει, χωρίς να επηρεάζει την όποια ανταγωνιστικότητά του (στα επίπεδα του 0,01% της συνολικής προστιθέμενης αξίας του κλάδου της ενέργειας, ενώ βάσει του νόμου 4001 έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, βάσει του ίδιου νόμου υπόκειται στις διατάξεις περί κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου τίθεται υπό την έγκριση του αρμόδιου υπουργού.

Ειδικότερα, κύριο έσοδο της ΡΑΕ, συνεχίζουν να αποτελούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 4,2 εκατομμυρίων, έναντι 4,12 εκατομμυρίων το 2015. Επίσης τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη επί των υγρών καυσίμων, ύψους 2,1 εκατομμυρίων έναντι 2 εκατομμυρίων το 2015 και τα ανταποδοτικά τέλη επί του φυσικού αερίου, ύψους 1,1 εκατομμυρίων, ποσό που παραμένει το ίδιο έναντι του 2015.

Ωστόσο από τα τέλη αυτά, το κυριότερο, δηλαδή αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράττεται από τη ΔΕΗ με μεγάλη καθυστέρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εννεάμηνο του 2015 δεν υπήρχε καταβολή, ενώ η μόνη καταβολή, ύψους 1,16 εκατομμυρίων αφορούσε τα ανταποδοτικά τέλη επί των υγρών καυσίμων. Συνολικά τα έσοδα από τα κάθε είδους τέλη υπέρ της ΡΑΕ, για το 2016 προϋπολογίζονται σε 8,55 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 8,3 εκατομμυρίων το 2015, ενώ το εννεάμηνο του 2015 οι εισπράξεις είχαν περιοριστεί σε μόλις 1,33 εκατομμύρια.

Στα έσοδα από επιβολή προστίμων, ο προϋπολογισμός εγγράφει το ποσό των 500.000 ευρώ, όσο και το 2015. Ωστόσο με δεδομένο ότι το εννεάμηνο του 2015 οι εισπράξεις προστίμων ήταν μηδενικές, μάλλον το ίδιο θα συμβεί και το 2016, έναντι του 2014 όταν είχαν καταλογισθεί πρόστιμα ύψους 4,4 εκατομμυρίων, από τα οποία, σχεδόν το σύνολο του ποσού, αφορούσε τη ΔΕΗ.
Αναφορικά με τα έξοδα, για αμοιβές και έξοδα προσωπικού προϋπολογίζεται να διατεθούν 5.185.000 ευρώ έναντι 4.995.788 το 2015 και 2.409.625 που είχαν διατεθεί το εννεάμηνο. Επίσης για αμοιβές και έξοδα τρίτων, προϋπολογίζεται να διατεθεί το ποσό των 1,520.000 ευρώ, έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 2015.

Τέλος σημειώνεται ότι οι συνολικές δαπάνες της ΡΑΕ για το 2016 προϋπολογίζονται σε 8,93 εκατομμύρια, έναντι 8,29 εκατομμυρίων το 2015.
Μιχάλης Καϊταντζίδης
[email protected]
Πηγή: euro2day.gr

Απάντηση