Απονομή Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2013, Κύπρος

Print Friendly, PDF & Email

Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013 απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, σε εκδήλωση που έγινε στην Πανεπιστημιούπολη Κύπρου.

Τα Βραβεία απονέμονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάθε τρία χρόνια και αφορούν αποπερατωμένες μεμονωμένες οικοδομές ή συμπλέγματα οικοδομών που κρίνονται ως εξαίρετα στο είδος τους ανεξάρτητα μεγέθους, τύπου και κόστους κατασκευής.

Η Κριτική Επιτροπή, που απαρτιζόταν από τους: Αθηνά Αριστοτέλους- Κληρίδου, Πρόεδρο και Μιχάλη Παπαγεωργίου, Μάριο Πελεκάνο, Θέμη Θεμιστοκλέους, Χρίστο Παπαστεργίου, Ανδρέα Αγαπίου, Μάριο Φωκά, Ζήνωνα Σιερεπεκλή και Νίκο Παττίχη, Μέλη, αποφάσισε όπως βραβεύσει και επιδώσει

Εύφημες Μνείες κατά κατηγορία στα πιο κάτω έργα:

Κατηγορία Α – Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο

Βραβείο: Γραφεία Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην Πάφο

Αρχιτέκτονες: Ηρακλής Παπαχρίστου

Εύφημος Μνεία: Γραφεία Fameline Properties στη Λεμεσό

Αρχιτέκτονες: Αντρέας Βάρδας

Κατηγορία Β – Έργο Νέων Αρχιτεκτόνων

Εύφημος Μνεία: «Πλαίσια Κατοικία» στην Αραδίππου Αρχιτέκτονες: Σωτήρης Βίττης

Εύφημος Μνεία: Μονοκατοικία στη Μακεδονίτισσα Αρχιτέκτονες: Πέτρος Φωκαϊδης και Λουκάς Τριάντης

Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής, η προσφορά της προς τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής.

Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής είναι ο τρόπος ένταξης της οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η κυριαρχούσα φιλοσοφία και βασική ιδέα, η καταλληλότητα της ως προς το σκοπό που προορίζεται, καθώς και η συνοχή, η συνέπεια και η καινοτομία στο σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής και στη χρήση υλικών (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον).

Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής αποτελούν την ύψιστη αναγνώριση του Κράτους των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο αλλά και ένδειξη δημόσιας αναγνώρισης και ενθάρρυνσης ψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής. Όπως δήλωσε η κ. Αριστοτέλους-Κληρίδου, υποβλήθηκαν 43 μελέτες και τα 17 έργα αφορούσαν την κατηγορία αξιόλογων έργων και 26 ειδικού θέματος.

Η κριτική επιτροπή σημείωσε τον μειωμένο αριθμό συμμετοχών σε σχέση με τις προηγούμενες βραβεύσεις, γεγονός που πιθανό να οφείλεται στην ύφεση που βρίσκεται η οικοδομική βιομηχανία σήμερα. Επεσήμανε ότι έχει παρατηρηθεί μια τάση αναζήτησης νέων μορφών έκφρασης, μέσω την αξιοποίηση νέων υλικών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Τα έργα που βραβεύθηκαν, είπε, κρίθηκαν ότι αποτελούν ουσιαστικά επιτεύγματα στον χώρο της σύγχρονης κυπριακής αρχιτεκτονικής.

Έχουν κοινό παρανομαστή, την καθαρή και μελετημένη αρχιτεκτονική άποψη, την επιμελημένη λεπτομέρεια, ευρηματικότητα και την ευαισθησία στην χρήση των υλικών, σύγχρονων και παραδοσιακών και καινοτόμων. Χαρακτηρίζονται από ορθολογισμό και συνέπεια στην επεξεργασία της κεντρικής ιδέας. Παράλληλα είπε η κ. Αριστοτέλους-Κληρίδου, εντάσσονται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο τόσο σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον όσο και σε σχέση με τον αστικό ιστό και δημόσιο χώρο.

Απάντηση