Ανεβάζει Ταχύτητα ο Όμιλος Viohalco

Μπορεί η ειδησεογραφία του τελευταίου διαστήματος να επικεντρώθηκε στα προβλήματα του χαλυβουργικού κλάδου και ειδικότερα στο γεγονός ότι οι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι της SOVEL (ανήκει στη ΣΙΔΕΝΟΡ), ωστόσο ο όμιλος Viohalco αναμένεται να παρουσιάσει πολύ καλύτερη εικόνα στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή.
Επιπρόσθετα -και παρά τις δυσλειτουργίες που επέφερε στην ελληνική οικονομία η επιβολή των capital controls- αναμένεται πως αυτή η βελτιωμένη εικόνα θα συνεχιστεί (τουλάχιστον ως ένα βαθμό) και κατά το δεύτερο μισό του 2015.
Το Euro2day.gr είχε αναφερθεί στο θέμα από τις 13 Μαΐου με από το δημοσίευμα “Καλύτερες μέρες βλέπει η Viohalco”, εξέλιξη που δείχνει να επιβεβαιώνεται από τα μέχρι τώρα δημοσιευθέντα αποτελέσματα εξαμήνου των θυγατρικών της, αλλά και από τις εκτιμήσεις των τελευταίων για το β’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς.
Η ουσία είναι ότι επειδή το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής του Ομίλου κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, οι επιπτώσεις από την εγχώρια ύφεση είναι σχετικά περιορισμένες.
Επιπρόσθετα, θετικά αναμένεται να επηρεάσουν -μεταξύ άλλων- την φετινή κατάσταση:
• Η ανοδική πορεία της ΕΛΒΑΛ (κλάδος αλουμινίου) που λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους παραγωγικής δυναμικότητας.
• Ορισμένες σημαντικές συμβάσεις έργων που έχουν υπογράψει και εκτελούν συγκεκριμένες θυγατρικές, μεταξύ των οποίων τα Σωληνουργεία Κορίνθου και τα Ελληνικά Καλώδια.
Βέβαια, παρά τη φετινή διαφαινόμενη βελτίωση, ο Όμιλος έχει περάσει μια πολύ δύσκολη πενταετία και προς το συμφέρον του είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης στην ελληνική οικονομία προκειμένου να μπορέσει να αντλήσει ρευστότητα και να συνεχίσει την υλοποίηση των επενδύσεών του. Ακόμη καλύτερο θα ήταν η άντληση της ρευστότητας να αντανακλά τα ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι τον υψηλό κίνδυνο της Ελλάδας.
Η ΕΛΒAΛ σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 αύξηση πωλήσεων από τα 511 στα 655 εκατ. ευρώ, άνοδο EBITDA από τα 34,6 στα 63,1 εκατ. ευρώ και εκτίναξη των κερδών της πριν τη φορολογία από τα 5,4 στα 30,5 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τις προοπτικές του β’ εξαμήνου η διοίκηση της ΕΛΒΑΛ σημειώνει πως: «Σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ο όμιλος έχει εκτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους και προσαρμόζει έγκαιρα τη στρατηγική του ώστε να προστατευθεί από αυτούς, με στόχο να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας του. Από τις αρχές του έτους η ζήτηση από τις διεθνείς αγορές είναι πολύ ισχυρή και τα εργοστάσια λειτουργούν στα όρια της δυναμικότητάς τους, που αναμένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους. Η εσωτερική αγορά είναι πολύ μικρή για τα μεγέθη του ομίλου και οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωσή της δεν αποτελεί κίνδυνο».
Η Σωληνουργεία Κορίνθου
Μπορεί η δραστηριότητα του χάλυβα (ΣΙΔΕΝΟΡ) να συνεχίζει να σημειώνει ζημίες μέσα στο 2015, ωστόσο η θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου έχει καταφέρει φέτος να επιστρέψει στην κερδοφορία, εξ’ αιτίας κυρίως συμβολαίων που σύναψε πέρυσι στις ΗΠΑ. Έτσι, κατά το πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε από τα 84 στα 146,6 εκατ. ευρώ και το προ φόρων αποτέλεσμα από ζημία 4,02 εκατ. μετατράπηκε σε κέρδος 6,2 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την πορεία των Σωληνουργείων Κορίνθου κατά το δεύτερο μισό του 2015, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει: «Οι εξελίξεις ενδέχεται σε κάποιο βαθµό να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες του οµίλου στην Ελλάδα. Ωστόσο η έκθεση αυτή είναι περιορισµένη» και επίσης ότι «το 2015 εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά και η τάση αυτή αναµένεται να διατηρηθεί και για το υπόλοιπο του έτους.
Το ασθενέστερο ευρώ, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών του οµίλου αλλά και οι επενδύσεις που ολοκλήρωσε ή αναµένεται να ολοκληρώσει η Σωληνουργεία Κορίνθου όπως η µονάδα παραγωγής σωλήνων µε τη µέθοδο LSAW, η µονάδα παραγωγής σωλήνων 24 µέτρων και η αναβάθµιση της µονάδας εσωτερικής επικάλυψης σωλήνων, ενισχύουν τις θετικές προοπτικές του 2015. Στον αντίποδα η διολίσθηση της τιµής του πετρελαίου καθιστά την εξόρυξή του µη συµφέρουσα και συνεπώς ενδέχεται να µειώσει την ζήτηση για ενεργειακά έργα».
Ικανοποίηση επίσης προκάλεσαν και τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των Ελληνικών Καλωδίων (θυγατρικής της ΧΑΛΚΟΡ), καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 175 στα 220,4 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα -357 χιλ. μετατράπηκε σε θετικό (+21,8 εκατ.), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων γύρισαν σε θετικό πρόσημο (από -12,3 σε +3,05 εκατ. ευρώ).
Αισιοδοξία όμως εκφράζεται και για το δεύτερο μισό του 2015, με τη διοίκηση των Ελληνικών Καλωδίων να αναφέρει ότι οι γενικότερες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία: «Δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του ομίλου στο άμεσο μέλλον. Σχεδόν τα δύο τρίτα των πωλήσεων του ομίλου προορίζονται για αγορές εκτός Ελλάδος, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αφορούν εκτέλεση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, ο όμιλος έχει συμβόλαια και στρατηγικές συνεργασίες με πολλαπλούς προμηθευτές πρώτων υλών, οπότε δεν αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα διαθεσιμότητας υλικών. Η ρευστότητα του ομίλου αναμένεται να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς οι επενδυτικές δραστηριότητες στο άμεσο μέλλον περιορίζονται μετά την υλοποίηση των σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων των τελευταίων ετών».
Γενικότερα, η διοίκηση της εισηγμένης «παραμένει αισιόδοξη για το 2015 παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, και εκτιμά διαρκώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του ομίλου. Ο όμιλος έχει αναλάβει σημαντικά έργα υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς διαχειριστές δικτύων ενεργείας και συμμετέχει επιτυχώς σε σημαντικούς διαγωνισμούς για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί τόσο στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην μείωση του κόστους παραγωγής. Συνεπώς ο όμιλος βρίσκεται σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου».
Η βελτίωση της επίδοσης των Ελληνικών Καλωδίων συνέβαλε και στις καλύτερες επιδόσεις του μητρικού του ομίλου, ΧΑΛΚΟΡ: Άνοδος πωλήσεων από τα 555 στα 629 εκατ., αύξηση EBITDA στα 36,4 εκατ. (από 10,6 εκατ.) και προ φόρων ζημίες -4,3 εκατ. (από -21,7 εκατ. ευρώ).
Για το β’ εξάμηνο, η διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ δηλώνει ότι η πορεία της «θα εξαρτηθεί σημαντικά από τη συνέχιση της ανάκαμψης στις διεθνείς αγορές. Οι προσδοκίες ποικίλλουν ανά γεωγραφική περιοχή, με τη ζήτηση στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης να είναι ελαφρά ανοδική, ενώ σε ανοδική πορεία αναμένεται να εξελιχθεί και στις ΗΠΑ». Η εισηγμένη διαβλέπει κάποιες δυσκολίες στην Ελλάδα, ωστόσο θα επιδιώξει την τόνωση των εξαγωγών της.

Απάντηση