Ανακοίνωση ανάκλησης δικαιωμάτων προσωρινών Επιθεωρητών

Ανακοίνωση ως προς τα δικαιώματα των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

Όπως είχε ανακοινωθεί από τις 22 Οκτωβρίου 2013 τα δικαιώματα καταχώρησης και ανάκλησης Ενεργειακών Επιθεωρήσεων από Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, ανακλήθηκαν. Τα παραπάνω δικαιώματα έχουν πια μόνον οι Μόνιμοι Επιθεωρητές. Οι Προσωρινοί Επιθεωρητές, μπορούν να βλέπουν και να εκτυπώνουν τις επιθεωρήσεις τους άλλα δεν μπορούν να προχωρήσουν όσες είναι σε εκκρεμότητα, να δημιουργήσουν νέες επιθεωρήσεις και υποβάλλουν αιτήματα ανάκλησης.

Απάντηση