Αναβαθμίζονται ενεργειακά το Δημαρχείο και το Ληξιαρχείο Καρδίτσας

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου “Εξοικονόμηση ενέργειας Καρδίτσας” που αφορά παρεμβάσεις στα δύο δημοτικά κτίρια. Τη σύμβαση του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Υποέργο Ι «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων-H/M” που αφορά παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια του Δημαρχείου και του Ληξιαρχείου Καρδίτσας και συγκεκριμένα εφαρμογές και εργασίες με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τους κελύφους και την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων τους υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” που συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04 -Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του Ε.Π. ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’και δημοπρατήθηκε την 1/7/2014 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με προϋπολογισμό 392.371,58 €, ενώ το έργο προτάθηκε από το Δήμο για ένταξη στο πρόγραμμα το 2009 από την τότε Δημοτική Αρχή.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες προσθήκης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – κελύφους, εφαρμογής θερμομόνωσης σε οροφές και αντικατάστασης των κουφωμάτων με νέα, ενώ όσον αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα γίνει αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης (αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα), θερμομόνωση κεντρικών σωληνώσεων και αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού.

 

Ειδικότερο για το κτήριο του Δημαρχείου προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

-Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

-Αντικατάσταση κουφωμάτων και θυρών

-Θερμομόνωση στεγών με πλάκες ή ρολλά ορυκτοβάμβακα με φύλλο αλουμινίου

-Σύστημα θέρμανσης με χυτοσίδηρο λέβητα νερού θερμαντικής ισχύος 180.000 Kcal/h και καυστήρα αντίστοιχης θερμικής ισχύος

-Θερμομόνωση κεντρικών σωληνώσεων

-Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού

 

Στο κτήριο του Ληξιαρχείου θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

-Εσωτερικό πλήρες σύστημα θερμομόνωσης

-Θερμομόνωση οροφής με κατασκευή ψευδοροφής αφανούς ανισόπεδου μεταλλικού σκελετού επενδυμένου με γυψοσανίδα

-Αντικατάσταση κουφωμάτων

-Αντικατάσταση θυρών

-Αποξήλωση του παλαιού συστήματος θέρμανσης και αντικατάσταση με επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 45kW

-Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού

 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 9 μήνες.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση