Αλουμίνιο, ο 2ος εξαγωγικός κλάδος της χώρας

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για το 9μηνο του 2013, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου χωρίς βωξίτη και αλουμίνα, αντιπροσώπευαν το 4,4% των εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κωδικούς της ΕΣΥΕ:

2ος εξαγωγικός κλάδος της χώρας, με 910 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1% περί-που σε σχέση με το 9μηνο του 2012.

3ο καλύτερο (θετικό) εμπορικό ισοζύγιο με 423,7 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας πτώση κατά 5,9% περίπου σε σχέση με το 9μηνο του 2012.

Στατιστικά στοιχεία κλάδου (2013)

Πρώτες ύλες ( Πρωτόχυτο & Δευτερόχυτο αλουμίνιο)

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2013 ήταν αυξημένες κατά 6% σε σχέση με το 2012. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 11% αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών πωλήσεων έναντι 46% το 2012, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν και αυτές κατά 2,5% και αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 52%.

Πρώτη Μεταποίηση (Έλαση & Διέλαση)

Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2013 σημείωσαν πτώση κατά 2,5% περίπου. Η εγχώρια αγορά (που απορρόφησε το 13% των συνολικών πωλήσεων), σημείωσε πτώση κατά 4% περίπου σε σχέση με το 2012, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν και αυτές κατά 2,5%. Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2013 σημείωσαν και αυτές πτώση κατά 11,5% περίπου σε σχέση με το 2012. Η εγχώρια αγορά (που απορρόφησε το 38% των συνολικών πωλήσεων), σημείωσε πτώση κατά 21,5% σε σχέση με το 2012, με τις οι εξαγωγές (που απορρόφησαν το 62% των πωλήσεων) να μειώνονται επίσης κατά 4% περίπου.

Απάντηση