Έρχεται το διεθνές συνέδριο «Energy in Buildings 2015»

Το Ελληνικό Παράρτημα της Αμερικάνικης Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού- ASHRAE διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα: «Energy in Buildings 2015», το οποίο
και θα διεξαχθεί στην Αθήνα (ξενοδοχείο Ledra Hotel), στις 31 Οκτωβρίου 2015.
Το συνέδριο EinB πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συγκεντρώνει τους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με το δομημένο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών, αρχιτεκτόνων, καθηγητών, ερευνητών, ιδιοκτητών κτιρίων, διαχειριστών ακίνητης περιουσίας και επενδυτών.
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.
Περισσότερες πληροφορίες: ashrae.gr

Απάντηση